W tym miejscu zamieszczane będą w kolejności alfabetycznej wyniki badań genealogicznych i genetycznych poszczególnych rodzin z nadwiślańskiego Urzecza i najbliższych okolic.

Przy opracowaniu informacji historycznych o poszczególnych rodzinach z Ł. M. Stanaszkiem stale współpracują: Danuta Bekalarek, Jacek Ducki, Paweł Komosa, Mariusz Rombel, Marek Skarbek-Kozietulski, Jacek Trzoch, Zygmunt Zakrzewski, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy!


RODZINY W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ:

Ajdaccy z Woli Duckiej, Wólki Mlądzkiej i Rycic

Andrzejewscy z Ostrówca

Banasiewiczowie z Wysoczyna

Bąbikowie z Wysoczyna

Bobiszowie z Piotrowic, Kępy Glinieckiej i Nadbrzeża

Bogdanowie z Sosnki, Cieciszewa i Gassów

Boguccy z Wilgi, Dziecinowa i Całowania

Borowscy ze Służewa i Brześców

Borowscy ze Służewa

Bugalscy spod Wilgi

Chojkowie z Ostrówka

Ciarowie z Kosumiec, Całowania i Niecieczy

Dąbrowscy z Bielawy i Kępy Okrzewskiej

Deczewscy z Kosumiec

Drewiczowie z Kępy Glinieckiej

Ejnebergowie z Sambodzia i Rękowic

Fiejkowie (Fijkowie) z Ostrówca i Kępy Glinieckiej

Figurowie z Lasa

Firlągowie z Nadbrzeża

Gawinowie z Glinek i Żelawina

Gawłowscy z Nadbrzeża

Gawryszewscy z Lasa

Goździkowscy z Jazgarzewa

Grzaneccy z Grzanek

Guttowie ze Słomczyna

Jabłońscy z Kuligowa, Gawrońca i Opaczy

Jarosińscy z Wilanowa i Karczewa

Jaroszowie z parafii Góra Kalwaria

Jobdowie z Kępy Glinieckiej, Łukówca i Warszawic

Kabalowie z Wysoczyna

Kabulscy z Sobieni Biskupich i Piotrowic

Kałuscy z Wilanowa i Zawad

Kamaciowie z Glinek

Kanabusowie z Cieciszewa i Powsinka

Kasprzakowie (Kacprzakowie) ze Śniadkowa, Sobieni Biskupich

Kłosowie z Okrzeszyna, Powsina i Latoszek

Kochmanowie ze Skrzypek i Białołęki

Kociszewscy z Warszawic, Otwocka Wielkiego i Karczewa

Koczykowie z Ostrówca

Komosowie z Bielawy

Kopkowie z Kopek i Świdrów Małych

Kopytowie z Kozłowa, Kopytów i Gassów

Kozłowscy z Nadbrzeża

Krasnodębscy z Krasnodębów i Ostrówka

Królakowie ze Zbytek i Lasa

Krupińscy z Zawad

Krysowie z …

Krzychalikowie z Bielawy, Lisów i Zamościa

Kurkowie z Dziecinowa

Laseccy z Otwocka Małego i Nadbrzeża

Laskusowie z Królewskiego Lasa i Wólki Mladzkiej

Latoszkowie z Latoszek, Powsina i Kabat

Lempkowscy z Ostrówca, Otwocka Wielkiego i Kępy Glinieckiej

Leśniewscy z Ostrówca i Przewozu

Lewandowscy ze Śniadkowa

Łuczakowie z Sobiekurska, Rosłonek i Otwocka Małego

Łysiakowie z Sobieni Szlacheckich

Majewscy z Otwocka Wielkiego i Karczewa

Maśni z Reguta

Matyjasiakowie z Kępy Okrzewskiej

Moczulscy z Ostrówca

Molakowie z Ostrówka

Mrówkowie z Bielawy

Murawińscy z Moczydłowa i Kępy Glinieckiej

Niedziółkowie z Brześców, Nadbrzeża, Dudy i Karczewa

Nowosielscy ze Służewa i Powsinka

Obuchowicze z Góry Kalwarii i Czerska

Olszankowie z Obórek i Rycic

Pacześni z Czerska

Pałyskowie z Królewskiego Lasa i Kępy Glinieckiej

Penconkowie z Kabat

Pielakowie z Kosumiec

Plewkowie z Lasa

Popisowie z Reguta

Pyzlowie z Powsina

Rechniowie z Borków

Romblowie z Toczysk i Błażejek

Rosłonkowie z Rosłonek i Ostrówca

Rosłonowie z Gołkowa

Rutkowscy z Czerska

Rybarczykowie z parafii Magnuszew

Rytkowie z Moczydłowa

Sadowscy z Gocławia i Bluszczów

Sankowscy z Czerniakowa

Sielscy z Gąby, Moczydłowa

Siwakowie z Ostrówca, Przewozu i Karczewa

Skarbkowie z Kozietuł

Skibowie z Ostrówka, Glinek i Kępy Pijarskiej

Skoczkowie z Baniochy, Opaczy i Kępy Glinieckiej

Skwarowie z Nadbrzeża

Słowikowie z Gołkowa

Słowińscy z Sambodzia

Sobieccy z Moczydłowa

Strzyżewscy z Barcic, Kępy Glinieckiej i Pęcławia

Sychowcowie z Nadbrzeża

Szklarzowie z Piotrowic

Szynkiewiczowie z Czerska

Stanaszkowie z Żelawina

Trzaskowscy z Karczewa

Trzewikowie z Zawad i Wilanowa

Trzochowie z Ciszycy i Kliczyna

Uśniaccy z Brześców

Utratowie z Opaczy

Waliccy z Piotrowic

Waligórowie z Chynowa

Wardeccy z Czerniakowa i Siekierek

Węgrzynkowie z Wilgi i Skurczy

Wiśniewscy z Lasa

Wiśniowscy z Góry Kalwarii

Wojciechowscy z Karczewa

Woźniakowie z ..

Zakrzewscy z Otwocka Wielkiego i Nadbrzeża

Zawistowscy z Zawist

Zduńczykowie z Kępy Radwankowskiej

Zwolińscy z Czerska

Zylmowie z Otwocka Wielkiego

Żebrowscy z Warszawy, Tabora i Karczewa

Żebrowscy ze Służewa