W tym miejscu zamieszczane będą w kolejności alfabetycznej wyniki badań genealogicznych i genetycznych poszczególnych rodzin z nadwiślańskiego Urzecza i najbliższych okolic.

Przy opracowaniu informacji historycznych o poszczególnych rodzinach z Ł. M. Stanaszkiem stale współpracują: Danuta Bekalarek, Jacek Ducki, Paweł Komosa, Mariusz Rombel, Marek Skarbek-Kozietulski, Jacek Trzoch, Zygmunt Zakrzewski, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy!


RODZINY W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ:

Ajdaccy z Woli Duckiej, Wólki Mlądzkiej i Rycic

Andrzejewscy z Ostrówca

Banasiewiczowie z Wysoczyna

Bąbikowie z Dziecinowa i Wysoczyna

Bąkowie z Reguta i Góry Kalwarii

Biczykowie z Moczydłowa i Mikówca

Biernaccy z par. Słomczyn

Bobiszowie z Piotrowic, Kępy Glinieckiej i Nadbrzeża

Bogdanowie z Sosnki, Cieciszewa i Gassów

Boguccy z Wilgi, Dziecinowa i Całowania

Borowscy ze Służewa i Brześców

Borowscy ze Służewa

Bugalscy spod Wilgi

Burkowscy z Piotrowic

Chojkowie z Ostrówka

Ciarowie z Kosumiec, Całowania i Niecieczy

Cipkowie (Rozumkowie) z Woli Sobiekurskiej i Glinek

Dąbrowscy z Bielawy i Kępy Okrzewskiej

Deczewscy z Kosumiec

Drewiczowie z Kępy Glinieckiej

Ejnebergowie z Sambodzia i Rękowic

Figurowie z Lasa

Fijkowie (Fiejkowie) z Ostrówca i Kępy Glinieckiej

Firlągowie z Nadbrzeża

Gawinowie z Glinek i Żelawina

Gawinowie z Grochowej i Bogatek

Gawłowscy z Nadbrzeża

Gawryszewscy z Lasa

Goździkowscy z Jazgarzewa

Grzaneccy (Grzankowie) z Grzanek

Grzegrzółkowie z Pogorzeli

Guttowie ze Słomczyna

Jabłońscy z Kuligowa, Gawrońca i Opaczy

Jarosińscy z Wilanowa i Karczewa

Jaroszowie z Pęcławia

Jobdowie z Kępy Glinieckiej, Łukówca i Warszawic

Kabalowie z Wysoczyna

Kabulscy z Sobieni Biskupich i Piotrowic

Kałuscy z Wilanowa i Zawad

Kamaciowie z Glinek

Kanabusowie z Cieciszewa i Powsinka

Kasprzakowie (Kacprzakowie) ze Śniadkowa, Sobieni Biskupich

Kazubscy z Bielawy

Kłosowie z Okrzeszyna, Powsina i Latoszek

Kochmanowie ze Skrzypek i Białołęki

Kociszewscy z Warszawic, Otwocka Wielkiego i Karczewa

Koczykowie z Ostrówca

Komosowie z Bielawy

Kopkowie z Kopek i Świdrów Małych

Kopytowie z Kozłowa, Kopytów i Gassów

Kozłowscy z Nadbrzeża

Krawczykowie z Warszawic

Królakowie ze Zbytek i Lasa

Krupińscy z Zawad

Krysowie z par. Słomczyn

Krzychalikowie z Bielawy, Lisów i Zamościa

Książkowie z Woli Karczewskiej

Kurkowie z Dziecinowa

Laseccy (Lasota Psztyk) z Królewskiego Lasa, Otwocka Małego i Nadbrzeża

Laskusowie z Królewskiego Lasa i Wólki Mlądzkiej

Latoszkowie z Latoszek, Powsina i Kabat

Lempkowscy z Ostrówca, Otwocka Wielkiego i Kępy Glinieckiej

Lesiakowie z Brześc i Łukówca

Leśniewscy z Ostrówca i Przewozu

Lewandowscy ze Śniadkowa

Łuczakowie z Sobiekurska, Rosłonek i Otwocka Małego

Łysiakowie z Sobieni Szlacheckich

Majewscy z Otwocka Wielkiego i Karczewa

Marczakowie z Dudy i Otwocka Małego

Maśni z Reguta

Matyjasiakowie z Kępy Okrzewskiej

Milewscy z Zamościa i Powsina

Moczulscy z Ostrówca

Molakowie z Ostrówka

Mrówkowie z Bielawy

Murawińscy z Moczydłowa i Kępy Glinieckiej

Niedziółkowie z Brześc, Nadbrzeża, Dudy i Karczewa

Nojkowie z Kępy Glinieckiej

Nowosielscy ze Służewa i Powsinka

Obuchowicze z Góry Kalwarii i Czerska

Olszankowie (Olszanowscy) z Obórek i Rycic

Olszewscy z Woli Sobiekurskiej i Karczewa

Pacześni z Czerska

Pałyskowie z Królewskiego Lasa i Kępy Glinieckiej

Penconkowie z Kabat

Pielakowie z Kosumiec

Plewkowie z Lasa

Popisowie z Reguta i Piotrowic

Pyrkowie z Wilanowa

Pyzlowie z Powsina

Rechniowie z Borek

Romblowie z Toczysk i Błażejek

Rosłonkowie z Rosłonek i Ostrówca

Rosłonowie z Gołkowa

Rosłońcowie z Reguta

Rozumowie z Wysoczyna

Rutkowscy z Czerska

Rybarczykowie z parafii Magnuszew

Rytkowie z Moczydłowa

Sabałowie z Wysoczyna

Sadowscy z Gocławia i Bluszczów

Sadowscy z Łubnej i Rosłonek

Sankowscy z Czerniakowa

Sielscy z Gąby, Moczydłowa

Siwakowie z Ostrówca, Przewozu i Karczewa

Skarbkowie z Kozietuł

Skibowie z Ostrówka, Glinek i Kępy Pijarskiej

Skoczkowie z Baniochy, Opaczy i Kępy Glinieckiej

Skwarowie z Nadbrzeża

Słowikowie z Gołkowa

Słowińscy z Sambodzia

Sobieccy z Moczydłowa

Stanaszkowie z Żelawina

Strzyżewscy z Barcic, Kępy Glinieckiej i Pęcławia

Sychowcowie z Nadbrzeża

Szklarzowie z Piotrowic

Szynkiewiczowie z Czerska

Trzaskowscy z Karczewa

Trzewikowie z Zawad i Wilanowa

Trzochowie z Ciszycy i Kliczyna

Urbaniakowie z Zamościa i Powsina

Urbańscy (Molakowie) z Ostrówka

Urbańscy z Kępy Glinieckiej

Uśniaccy z Brześców

Utratowie z Opaczy

Waliccy z Piotrowic

Waligórowie z Chynowa

Wardeccy z Czerniakowa i Siekierek

Węgrzynkowie z Wilgi i Skurczy

Wiśniewscy z Lasa

Wiśniowscy (Wiśniewscy) z Góry Kalwarii

Wojciechowscy z Karczewa

Wojdygowie z Glinianki, Woli Sobiekurskiej i Karczewa

Woźniakowie z par. Warszawice

Zakrzewscy z Otwocka Wielkiego i Nadbrzeża

Zapaśnikowie z Wysoczyna

Zawistowscy z Zawist, Warszówki i Karczewa

Zduńczykowie z Kępy Radwankowskiej

Zwolińscy z Czerska

Zylmowie z Otwocka Wielkiego

Żebrowscy z Warszawy, Tabora i Karczewa

Żebrowscy z Wyczółek

Żelazkowie ze Świdrów i Karczewa

Żywkowie z Kosumiec