Rodzina Jabłońskich wywodziła się z podradzymińskiego Kuligowa (gm. Dąbrówka) leżącego w widłach Bugu i Narwi. Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodu był Tomasz Jabłoński, którego syn Felicjan (ur. 1842, zm. 1911) wraz z żoną Antoniną Wypyską, osiedlił się w połowie XIX w. w podkonstancińskim Gawrońcu. Ich z kolei syn Wincenty (ur. 1865, zm. 1948) wraz z żoną Cecylią z Rudnickich zamieszkał w nadwiślańskiej Opaczy. Wszyscy spoczywają na powsińskim cmentarzu.

Wyniki testu DNA pokazały, że Jabłońscy przynależą do jednej z odmian GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej prawdopodobnie „północną” częścią haplogrupy R1a. Wymaga to jednak rozpoznania konkretnej mutacji SNP.
W bazie danych FTDNA znaleziono 26 osób (Aarhus, Antila, Brandon, Cottrell, Hägg, Harnisch, Hudson, Jonsson, Mandov, McConnaughhay, Norin, Peterson, Siejka, Skoglund, Smith, Smolak, Storey, Wollschlaeger) o identycznych wynikach testu 12 markerów co przedstawiciel rodziny Jabłońskich z Kuligowa. Ponadto profile genetyczne 176 osób o przeważających nazwiskach łacińsko-germańskich różniły się zaledwie jedną mutacją, co wskazuje na nieco bardziej odległe pokrewieństwo.
Uszczegółowienie testu z 12 do 25 i 37 markerów nie ujawniło dotychczas żadnych bliższych krewniaków genetycznych, co świadczy, że przebadany profil jest niezwykle rzadki. Ponadto można zauważyć, że wszystkie wymienione wyżej, liczne rodziny nie były zbyt blisko spokrewnione z Jabłońskimi.