Rodzina zamieszkiwała wieś Skrzypki koło Falenicy, gdzie trudniła się przewozem przez Wisłę. Przybyła ona na Urzecze z nadwiślańskich okolic Białołęki.

Wyniki testu DNA pokazały, że Kochmanowie przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 1, będącej częścią haplogrupy R1a. Test Z280-Pack pokazał, że Kochmanów ze Skrzypek charakteryzuje mutacja Y5973, siostrzana do dość częstej na Urzeczu mutacji YP1361. Razem z nimi mutację Y5973 posiadają inne rodziny: z Ukrainy (Gemega), centralnej Polski (Pogłodziński, Wybieralski), Pomorza (Remus) oraz Niemiec (Bock, Korn, Runge).