Rodzina Zakrzewskich przynajmniej od XVIII wieku związana jest z Nadbrzeżem i Otwockiem Wielkim na prawobrzeżnym Urzeczu. Sołtys Otwocka Wielkiego Andrzej Zakrzewski (1762-1825), żonaty z Marianną Gawłowską, to praojciec całego rodu w okolicy. Od trzech jego synów pochodzą trzy gałęzie genealogiczne: w Świdrach, Otwocku Wielkim i Nadbrzeżu. Przebadana gałąź rodu wywodzi się od Kacpra Zakrzewskiego (1800-1867), żonatego z Jadwigą Trzaskowską.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Zakrzewskich z Nadbrzeża pokazały, że prawdopodobnie przynależy on do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 2, będącej częścią znacznie szerszej „północnej” odmiany haplogrupy R1a.
W bazie danych FTDNA znaleziono 50 osób o identycznych wynikach testu 12 markerów lub też różniących się zaledwie jedną mutacją. Były to osoby o nazwiskach bałtyjsko-słowiańskich (np. Bjelic, Kulesza, Malinowski, Milazzo, Mozarowski, Rudisin), jak i łacińsko-germańskich (np. Ferrick, Fotey, Garrison, Szender). Uszczegółowienie testu do 25 markerów pokazało, że w bazie danych genetycznych były tylko 2 rodziny (Morozov, Ottoman), z którymi Zakrzewscy mogą być spokrewnieni bliżej. Na poziomie 37 markerów dwie rodziny (Malinowski, Shvarev) różniły się od Zakrzewskich czterema mutacjami.
W przyszłości niezbędne jest uszczegółowienie testu, poprzez rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tego rodu.