Rodzina Słowińskich wywodziła się z nadwiślańskiej wsi Sambodzie w parafii Mniszew. Z racji, że wieś zwykle leżała przy dawnym ujściu Wilgi, a więc już na prawym brzegu Wisły, związana była również z parafią Mariańskie Porzecze (Goźlin). Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodu był Andrzej Słowiński (ur.przed 1720), prawdopodobnie syn Mateusza (ur. ok. 1700, zm. 1757). Synem Andrzeja był Wojciech (ur. 1767, zm. 1840), który tak jak i ojciec gospodarował w Sambodziu. Przy Tomaszu synu Wojciecha (1815-1867) pojawiła się adnotacja, że był on kolonistą czynszownikiem w Sambodziu. Obecnie rodzinę można spotkać po obu stronach Wisły.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Słowińskich z Sambodzia pokazały, że przynależy on do jednej z reliktowych gałęzi haplogrupy R1a spod mutacji Y17491. Razem ze Słowińskimi subklad ten tworzą rodziny Andersson, Button, Filadrzyński, Jonsson, Karow, Krengel, Morin i Szczepiński ze Szwecji, Niemiec i Polski. 
Zarówno na poziomie 12, 25 i 37 markerów w ogromnej bazie danych nie znaleziono żadnych krewniaków genetycznych (o bliskich STRach), co świadczy o dużej rzadkości przebadanego profilu.