Pierwsi Krupińscy w parafii wilanowskiej odnotowani są już w 1739 roku. Wojciech Krupiński wraz z żoną Zofią osadzeni są w Powsinku i tu rodzą się im następujące dzieci: w 1739 roku – Paweł, w 1744 roku – Kazimierz,w 1747 – Wawrzyniec, w 1749 – Walenty, w 1753 roku – Magdalena. W 1758 roku Wojciech żeni się po raz drugi, tym razem z Marianną Warysiakową i z nią w 1760 roku ma syna Filipa Jakuba. Wojciech Krupiński w ostatniej metryce chrztu dziecka odnotowany ma zawód „szewc”. Syn Wojciecha, Paweł żeni się 1764 roku z Małgorzatą Latoszkówną z Zawad i tam osiadają. Pawłowi i Małgorzacie rodzi się 6-ro dzieci, w tym syn Bartłomiej. Bartłomiej Krupiński oraz jego żona Antonina mieszkają na Zawadach i tu w 1789 roku chrzczą  syna Tomasza. Pomimo, że metryki urodzeń parafii Wilanów są prowadzone do 1819 roku,to jednak w latach 1790- więc przez 29 lat nie jest odnotowany ani jeden chrzest dziecka rodziny Krupińskich. Być może rodzina ta na jakiś czas przeniosła się do innej parafii, a później z powrotem wróciła na Zawady. Dziś przedstawiciele tej rodziny licznie reprezentowani są właśnie na Zawadach. Protoplastą przebadanej gałęzi rodu był Bartłomiej Krupiński (ur. ok. 1765), który wraz z żoną Zofią z Małkowskich miał syna Szczepana (ur. 1808).

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Krupińskich pokazały, że przynależy on do GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 1, stanowiącej część haplogrupy R1a.
W bazie danych FTDNA znaleziono aż 278 osób o identycznych 12 markerach, lub też różniących się jedną mutacją od Krupińskich z Zawad. Nosili oni zarówno słowiańskie (Badzio, Dubas, Kajkowski, Kolczyński,Leszczyński, Mojaisky, Olszewski, Paryski, Polkozic, Sokolosky, Wapiński, Wasowski), jaki i germańskie nazwiska (Brown, Ederer, Gardner, Goodman, Hansen, Keefner, Kiser, Klinner, Kramer, Robinson, Ruple, Schiffelbein). Pośród krewniaków różniących się 1 mutacją ujawniła się rodzina Wiśniewskich z pobliskiego Lasa oraz rodzina Zduńczyków z Kępy Radwankowskiej, być może wywodzące się z tego samego nadwiślańskiego „pnia” rodowego.
Ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe na tym poziomie testu, dlatego też niezbędne jest jego rozpoznanie mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny.