Wywodzisz się z Urzecza? Zamów test DNA i sprawdź czy bliżej Ci do oryli, olędrów, a może rdzennych Mazurów spod czerskiego Zamku…?

Zachęcamy wszystkich rodowitych mieszkańców Urzecza do zamówienia testu DNA połączonego z wnikliwą kwerendą genealogiczną. W niedrogi sposób (ok. 300 zł) będą mogli Państwo zweryfikować rodzinne legendy i dowiedzieć się o prawdziwym pochodzeniu swoich przodków, z rodzin, które są jednocześnie ważne dla całego naszego regionu. Dotychczas na Urzeczu przebadało się w ten sposób ponad 150 rodzin, co stanowi około jednej trzeciej wszystkich interesujących nas rodzin. Wciąż jednak brakuje nam wiedzy o wielu tutejszych familiach, takich jak Biczykowie czy Golikowie notowani już w XVI stuleciu… Finalnym efektem Projektu będzie publikacja „Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza” ze starymi fotografiami, genealogią, mapami zasiedlenia wynikającymi z badań genealogicznych i testów genetycznych.

Szczegóły w zakładce: O Projekcie