Pierwszy wpis, jaki pojawia się na temat rodziny Trzewików pochodzi z 1730 roku z metryk w parafii Powsin. Dotyczy on ślubu Tomasza Banka z Wilanowa i Barbary Borucionki z Okrzeszyna. Świadkiem na ślubie, oprócz Szymona Gila i Grzegorza Króla z jest Tomasz Trzewik – wszyscy pochodzący z parafii wilanowskiej. Niewykluczone, że Tomasz Trzewik to burgrabia warszawski pałacu Sieniawskich przy Krakowskim Przedmieściu oraz zarządzający Pałacem Wilanowskim w 1728 roku, bowiem w rachunku wystawionym w czasach Elżbiety Sieniawskiej i dotyczącym zapłaty za wykonaną pracę, można przeczytać: „Trzezwikowi Gospodarzowi pałacu Wilanowskiego ad rationem Jego ordynaryi pro Ao 1728 vo.”. Z innych materiałów historycznych wynika, że Trzezwik był również burgrabią w Pałacu Sieniawskich.

Urzecka rodzina Trzewików jest ściśle związana z Zawadami leżącymi w parafii Wilanów. Pierwszy wilanowski wpis, w prowadzonych od 1739 roku metrykach dotyczy chrztu Kacpra Trzewika (ur. 1741), syna Józefa i Marianny. Mieli oni jeszcze kilkoro dzieci, lecz na gospodarstwie w Zawadach pozostali synowie: Kazimierz urodzony w 1743 roku i Maciej urodzony w 1745 roku. Kazimierz ożenił się w 1769 roku z Teresą Jadwigą Kuranowską i miał z nią 6-ro dzieci. Natomiast Maciej Trzewik ożenił się w 1775 roku z Marianną z Latoszków (zwanych Jakubczakami) z Wilanowa i miał z nią 10-ro dzieci. To po Macieju i Mariannie na Zawadach pozostało dwóch synów: Mikołaj, urodzony w 1775 roku i Feliks, urodzony w 1783 roku. Mikołaj (żołnierz) ożenił się w 1799 roku z Elżbietą z Malczyków, a Feliks ok. 1804 roku z Barbarą z Gajowiaków. Przebadana genetycznie rodzina Trzewików wywodzi się od drugiego z nich.

oprac. Danuta Bekalarek