Rodzina Zwolińskich zamieszkiwała w parafii Czersk przynajmniej od początku XVIII wieku. W 1727 roku w związek małżeński z Magdaleną Buranowną z Potyczy wstępuje niejaki Antoni Zwoliński z Warszawy, w latach 1757-59 wymieniany jest Marcin Zwoliński (ur. 1725, zm. 1781) – żołnierz z kamery celnej coniewskiej, a potem jego syn – Wincenty – pisarz i ekonom coniewskiego dworu. Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodu był natomiast Tomasz Zwoliński (ur. 1716, zm. 1806), który w 1780 roku poślubił Wiktorię Wieczorkiewicz. Ich synem był Walenty (ur. 1788, zm. 1846), którego z kolei synem był powstaniec styczniowy – Feliks Antoni Zwoliński (ur. 1833, zm. 1895).

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Zwolińskich z Czerska pokazały, że prawdopodobnie przynależy on do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 2, będącej częścią znacznie szerszej „północnej” odmiany haplogrupy R1a.
W bazie danych FTDNA znaleziono tylko 2 osoby (o nazwiskach Mohamed i Sandstedt) o identycznych wynikach testu 12 markerów co przedstawiciel rodziny Zwolińskich z Czerska. Ponadto profile genetyczne 43 osób różniły się zaledwie jedną mutacją, co wskazuje na nieco bardziej odległe ich pokrewieństwo. Były to w szczególności osoby o nazwiskach bałtyjsko-słowiańskich (Anisimkov, Beschetnov, Bidzinski, Bjelic, Cosic, Filipski, Kuzin, Mozarowski, Pawilonis, Przeździecki), jak i łacińsko-germańskich (Feher, Ferrick, Matinp, Schumann, Smith).
Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe.