Rodzina Łysiaków spotykana jest w XIX w. w Dziecinowie, Glinkach, Łukówcu, Warszówce, Podbielu i w rejonie Sobieni. Najstarszym przodkiem przebadanej gałęzi rodu był Błażej urodzony około 1850 roku w Sobieniach Szlacheckich, żonaty z Agnieszką z Andrzejczaków.

Wyniki testu DNA Y-12 pokazały, że Łysiakowie z Sobieni Szlacheckich prawdopodobnie przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 1, będącej częścią haplogrupy R1a. Test mutacji YP5509 okazał się negatywny, co sugeruje nieco dalsze pokrewieństwo z rodzinami Gawinów, Jobdów, Rosłonków i Stanaszków. W najbliższej przyszłości należałoby przetestować mutację S18681 oraz mutację L1280, aby określić gałązkę rodową rodziny Łysiaków.