Rodzina Majewskich zamieszkiwała w Otwocku Wielkim, a potem w Karczewie przynajmniej od pierwszej połowy XVIII wieku. Niejaki Jan Majewski z żoną Jadwigą pracował w folwarku Karczewek, zaś Józef z Katarzyną osiedli na gospodarstwie w Otwocku Wielkim. Wspomniany protoplasta rodu Józef Majewski występuje w metrykach jako szlachcic (nobilis) i żołnierz (militis). Jego synem był Piotr (ur. ok. 1760, zm. 1838), żonaty z Marianną z Kosków, który zamieszkał w Karczewie pod numerem 12, dając początek przebadanej genetycznie gałęzi rodu.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Majewskich zakwalifikowały go do stosunkowo rzadkiej w Polsce odmiany haplogrupy Q1b1.
W bazie danych FTDNA znaleziono aż 106 osób o identycznych 12 markerach od profilu genetycznego Majewskich z Karczewa. Nosili oni przeważnie nazwiska łacińsko-germańskie (Baker, Boro, Bromberg, Cymerman, Friedman, Gendelman, Eidelman, Epstein, Fink, Fisher, Haag, Kirschner, Klayman, Levensohn, Meltzer, Meyer, Rogers, Schaffer, Stahl, Zeide), przy czym spora ich część związana była z ludnością żydowską (Echilczuk, Hervitz, Kapelusznik, Perski, Podolski).
Najbardziej interesującymi krewniakami genetycznymi spośród w/w rodzin wydaje się rodzina Mayer ze względu na podobne brzmieniowo nazwisko (Meyer – Majewski). Wywodzili się oni z terenów Prus Wschodnich, a ich najstarszym przodkiem był niejaki Józef Meyer (ur. 1826), emigrant do USA. Niewykluczone zatem, że przodkowie Majewskich przybyli na Urzecze, podobnie jak znaczna część mieszkańców mikroregionu, z obszaru dzisiejszych Mazur. Potwierdzenie tej hipotezy wymaga jednak przeprowadzenia dalszych testów, polegających na rozpoznaniu mutacji (SNP).