Rodzina przebadanych genetycznie Borowskich przynajmniej od XIX w. zamieszkiwała tereny parafii Służew.

Wyniki testu DNA pokazały, że Borowscy ze Służewa prawdopodobnie przynależą do jednej z odmian GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a, jakkolwiek wymaga to rozpoznania konkretnej mutacji SNP. Nie potwierdziła się natomiast przyjmowana wcześniej hipoteza o pokrewieństwie z przebadanymi wcześniej Borowskimi ze Służewa i Brześców, należącymi do odmiennej gałęzi R1a (por. Grupa 9B).
W bazie danych FTDNA znaleziono tylko 2 osoby (Hanks, Karczewski) o identycznych wynikach testu 12 markerów co przedstawiciel rodziny Borowskich. Ponadto profile genetyczne 3 osób (Feher, Jacobs, Olsen) różniły się zaledwie jedną mutacją, co wskazuje na nieco bardziej odległe pokrewieństwo. Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe.