Rodzina Firlągów, zapisywana wcześniej jako Firlong, zamieszkiwała wieś Nadbrzeż przynajmniej od końca XVIII wieku. Przebadana gałąź rodziny wywodzi się od Marcina (ur. 1827), żonatego z Petronelą Chabayczak.

Wyniki testu DNA pokazały, że Firlągowie z Nadbrzeża przynależą do jednej z odmian GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 1, będącej częścią wielkiej haplogrupy R1a. Wskazuje to pośrednio, że rodzinę raczej należy łączyć z lokalnym (mazowieckim) osadnictwem średniowiecznym, a nie zaś z ludnością napływową (olędrami). Oczywiście nie można wykluczyć, że Firlągowie przybyli ze wschodnich Niemiec, gdzie mutacja L1069 była dość rozpowszechniona pośród zgermanizowanej ludności słowiańskiej. Na Urzeczu najbliżej spokrewnioną rodziną są Fi(e)jkowie z Ostrówca.
W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny.