Rodzina Walickich przynajmniej od końca XVIII wieku zamieszkiwała Piotrowice, leżące w starorzeczu Wisły. Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodu był Michał (ur. 1803) żonaty z Marianną Urbaniak zwaną Pietrucha. Ich synem był Jan (ur. 1836 w Łukówcu), którego żonami były z kolei: Magdalena Wojciechowska i Marianna Jobda.

Wyniki testu przedstawiciela rodziny Walickich z Piotrowic wskazują, że przynależy on do popularnej w Europie Zachodniej haplogrupy R1b określonej tu jako GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (GCG). Można przypuszczać, że osiedlenie się tej rodziny wiąże się z którąś z fal osadnictwa olęderskiego lub rumunkowego, zaś nazwisko ma charakter wtórny.
W przyszłości niezbędne jest ustalenie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla rodziny Walickich.