Liczna rodzina Trzaskowskich jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych w Karczewie. Na podstawie metryk parafialnych można przyjąć, że mieszkali oni w tym mieście przynajmniej od końca XVII wieku. Protoplastą całego rodu był Sebastian Trzaskowski (ur. ok.1725), mający za żonę Zofię z Kielakiewiczów (Kielaków), pochodzącą z zawiślańskiej parafii Jazgarzew. Od dwóch synów tej pary – Antoniego (1752-1820) oraz Pawła (1757-1832) wywodzi się większość Trzaskowskich w Karczewie i najbliższej okolicy. Przebadano genetycznie obydwie najstarsze gałęzie tej rodziny, które potwierdziły jedność wszystkich Trzaskowskich.

Wyniki testu dwóch przedstawicieli rodziny Trzaskowskich z Karczewa pokazały, że przynależą oni do popularnej w Europie Zachodniej haplogrupy R1b oraz jej podgałęzi z mutacją FGC396 (GRUPA PÓŁNOCNOGERMAŃSKA). Z dużym prawdopodobieństwem można zatem przypuszczać, że osiedlenie się tej rodziny na skraju Urzecza wiąże się z najdawniejszą falą osadnictwa olęderskiego w Polsce (XVI-XVII w.). Nie wykluczone, że ich przybycie na Urzecze miało związek z początkami miasta Karczewa, który od pierwszej połowy XV wieku (1428 r.) stopniowo zastępował Dudę – gniazdo rodu Duckich vel Karczewskich – położone znacznie bliżej koryta Wisły, a przez co znacznie bardziej narażone na ciągłe powodzie i podtopienia.
Obok osadnictwa olęderskiego nasiliło się w tamtym czasie pokrewne osadnictwo cudzoziemskie typu rumunkowego (od niem. raum machen, räumen – robić miejsce, karczować, rumować), popularne szczególnie w nadwiślańskich rejonach ziemi dobrzyńskiej (ponad 200 osad z drugim członem nazwy wsi „Rumunki”). Rumunkami, Rumunami (niem. räumen wymawiano jako „rumen”) nazywano zatem powszechnie nad Wisłą karczowników, zwiększających areały ziemi na „górnych polach” pod osadnictwo i uprawę. Co ciekawe „rumunami” powszechnie nazywało się i nazywa rdzennych mieszkańców Karczewa, jakkolwiek chyba nikt już obecnie nie kojarzy prawdziwego źródłosłowu tego raczej pejoratywnego dziś określenia (głównie łączy się je z rzekomą „ciemniejszą karnacją skóry mieszkańców”, co jednak nie potwierdzają przeprowadzone dotychczas testy DNA).
Jeśli chodzi o samo nazwisko Trzaskowskich to prawdopodobnie ma ono charakter wtórny, związany być może z czynnościami przy karczowaniu lasu (np. „trzaskaniem siekierą”). Co ciekawe, kilkakrotnie słyszałem od rdzennych Karczewian, jakoby najstarsze nazwiska miejscowych rodów -Trzaskowskich, Rębkowskich czy Trzepałków – miały związek właśnie z karczowaniem (rumowaniem) dawnej puszczy. Test Trzaskowskich przynajmniej na razie potwierdza tę opinię.
W bazie danych FTDNA znaleziono kilkaset osób o identycznych 12 markerach co Trzaskowscy z Karczewa, lub też różniących się od nich zaledwie jedną mutacją. Wywodzili się oni przede wszystkim z północnych Niemiec, Holandii, Danii, Irlandii, Szkocji i Anglii, nosząc praktycznie wyłącznie nazwiska łacińsko-germańskie (m.in. Adams, Anderson, Bach, Dawkins, Day,Dennis, Irons, Johnson, Kennedy, Marsters, Maybury, McKee, McLeod, Melton, Morrison, Perry, Reid, Smith, Spiess, Thorpe, Troth, Trusty).
Uszczegółowienie testu (R1b Pack) pokazało, że Trzaskowscy przynależą do germańskiej gałęzi rodowej U106 i jej podgałęzi FGC396.