Przynajmniej od połowy XVIII w. Kabulscy zamieszkiwali Otwock Wielki (Stary) i Łukówiec, tradycyjnie zajmując się młynarstwem i kowalstwem. Następnie notowani są w Sobieniach Biskupich, Piotrowicach i Dziecinowie, gdzie również z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie fach kowala.

Wyniki testu DNA pokazały, że Kabulscy prawdopodobnie przynależą do dość rzadkiej w Polsce GRUPY NORMAŃSKIEJ, będącej częścią składową północnej haplogrupy I1. Test zaprzeczył natomiast domniemanemu pokrewieństwu ze”słowiańską” rodziną Kabalów. W bazie danych FTDNA nie znaleziono żadnych krewniaków genetycznych o identycznych 12 markerach co przedstawiciel Kabulskich z Sobieni, co dobitnie świadczy o unikatowości genetycznej tej rodziny. Nieco dalsze, podobne profile z obszaru północnych Niemiec (Fryzja) sugerują, że przodkowie Kabulskich na Urzeczu mają zapewne związek z XVII-wieczną, pierwszą falą osadnictwa olęderskiego. Dopiero jednak dalsze uszczegółowienie testu (rozpoznanie mutacji SNP)  pozwoli na wychwycenie ewentualnych związków krewniaczych.