Skarbkowie z Kozietuł herbu Awdaniec od średniowiecza byli bardzo silnie związani z ziemią czerską, a zatem pośrednio i z nadwiślańskim Łurzycem (Urzeczem). Dziedziczyli oni m.in. w Brzuminie, Osiemborowie, Magnuszewie i Lewikowie. Według dość mocnej hipotezy, Skarbkowie są potomkami komesa wrocławskiego i mazowieckiego Magnusa, syna króla angielskiego Harolda II poległego w 1066 roku w bitwie pod Hastings (o szczegółach można poczytać tu: http://medievalgenealogy.republika.pl/Images/Komes.pdf). Rozstrzygające w tym względzie będą jednak dopiero badania DNA domniemanych szczątków komesa Magnusa, odnalezionych w 1966 roku przez T. Kiersnowską na dziedzińcu zamku w Czersku, a których analizy są w toku.

Wyniki testu Y-111 pokazały, że Skarbkowie z Kozietuł przynależą do dość rzadkiej w Polsce GRUPY NORMAŃSKIEJ 1, będącej częścią składową haplogrupy I1. Co ciekawe krewniakami genetycznymi Skarbków okazali się inni uczestnicy naszego projektu – pan Węgrzynek z Wilgi i Skurczy oraz pan Paczesny z Czerska. Test Big-Y ujawnił najmłodszą mutację Skarbków z Kozietuł oznaczoną jako Y15543.
Test 67 markerowy wskazał siedmiu najbliższych krewniaków Skarbków z Kozietuł. Byli to panowie Rose, Burchard i Bembinster/Bembnista z Nakła (różnica 5 mutacji), pan Wnuk z Jasieńca Soleckiego (6 mutacji) oraz panowie Kurkowski, Reck i Kiss (7 mutacji) z Polski, Prus Wschodnich i Węgier. Na koniec należy odnotować, że aż cztery z sześciu najbliższych genetycznie rodzin wywodziło się z terenów Prus (Pomorze, Mazury), co może pośrednio wskazywać na tamtejszy kierunek zamieszkiwania przodków Skarbków z Kozietuł.
Uszczegółowienie testu z 67 do 111 markerów nie ujawniło dotychczas żadnych bliższych krewniaków genetycznych badanej rodziny.