Rodzina Słowików wywodzi się z Gołkowa w parafii Jazgarzew, gdzie zamieszkiwała przynajmniej od początku XVII wieku.

Wyniki testu 12 markerowego pokazały, że Słowikowie prawdopodobnie przynależą do GRUPY KARPACKO-DALMACKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a. Na tym poziomie testu posiadali oni ponad 1500 krewniaków.
Test BigY potwierdził przynależność rodziny Słowików do karpacko-dalmackiego subkladu Y2613>Y2609>Y2608. Póki co jednak żadnych młodszych podgrup (poniżej Y2608) nie odnaleziono. Najbliższymi krewniakami na tym poziomie rozpoznania mutacji są: Knoll z Austrii i rodzina Lance z Niemiec.