Rodzina Rosłonków, zapisywanych czasem jako Rosłon lub Rosłanek, zamieszkiwała w Ostrówcu i Rosłonkach (dziś południowa część Ostrówca) przynajmniej od końca XVII w. Wieś Rosłonki (zwana pierwotnie Rosłankami), leżąca tuż obok Glinek, występuje na starych mapach oraz w metrykach kościelnych od pocz. XVIII w.

Ostrówiec czyli wieś Rosłanki w par. Karczew, 1734 r. Chrzest jednego z tamtejszych mieszkańców z rodziny Fijków


Prawdopodobnie wieś Rosłonki powstała w wyniku osiedlenia się tam jednej z gałęzi rodu Gawinów z pobliskich Glinek i Żelawina po nieznanym nam bliżej Rosłanie. Podobnie miało to miejsce w przypadku Stanaszków (potomków Stanisława) w części Żelawina – Stankowie Wągrodach.

Wieś Rosłonki, Glinki i Kępa Gliniecka (Jelita) na austriackiej mapie Heldensfelda, 1801 r.


Nazwisko Rosłonek (Rosłanek) pochodzi od imienia Rosłan, które zdaniem językoznawców wywodzi się z języków tureckich (Arslan, Aryslan) i oznacza lwa. Należałoby jednak zastanowić się, czy nie ma ono związku z powszechnym w średniowieczu określeniem skandynawskich Waregów (Rus/Ros). Od imienia Rosłan pochodzą takie nazwiska jak Rasłań, Rasłoń, Rosłaniak, Rosłaniuk, Rosłankiewicz, Rosłanowski, Rosłań, Rosłański, Rosłon, Rosłoniec, Rosłoniewski, Rosłonik, Rosłoniowicz, Rosłonkiewicz, Rosłoń, Rosłoński, Roślan. W Rosji i na Ukrainie imię to zyskało popularność (w formie Rusłan) głównie dzięki poematowi Aleksandra Puszkina „Rusłan i Ludmiła” wydanemu w 1820 roku.

W dawnej Rzeczpospolitej i w Księstwie Mazowieckim imię znane jest przynajmniej od XIV wieku w formie Rosłan,  występując głównie wśród szlachty. Nosili je m.in. Rosłan Berwałd z Kruszenicy (1402), Rosłan z Łępina (1413), Rosłan z Wielunia-Pełek (1432), Rosłan Borowski, kanonik warszawski, pleban czerski (1480-1503), Rosłan Rościszewski, kasztelan gostyński (1510), ksiądz Rosłan z Warszawy (1510), Rosłan Radzymiński (1513), Rosłan z Gołaszewa (1529), ks. Rosłan Oczko, kanonik czerski (1562), Rosłan Czosnowski (1564), Rosłan Szygowski (1568), Rosłan Karski (1579), Rosłan Wojno (1580), Rosłan Wyszeński (1580), Rosłan Wrzosowski, Rosłan Trębiński, Rosłan Kinicki, Rosłan Bloch (1598), Rosłan, dziedzic na Osiemborowie (1608), Rosłan Myśliński (1617), Rosłan Kulikowski (1640) czy Rosłan Pierzchała (1674).

Najbliżej Żelawina notowany jest Rosłan Moczydłowski, który w 1576 roku był właścicielem pobliskiego Moczydłowa razem ze swym bratem Stanisławem. Dość licznie imię występuje w parafii Jazgarzew (1627-74, m.in. Rosłan Woźniczka, Rosłan Macieyczak, Rosłan Pezieł), gdzie w początku XVIII wieku ukształtowało się od niego nazwisko Rosłan/Rosłonek.

W drugiej połowie XVII wieku nazwisko Rosłon (zapisywane też jako Rozlan, Rosłan) notowane jest w Kosumcach, Żelawinie i Górze. Nie wiadomo jednak czy są oni powiązani z „naszymi” Rosłonkami. Protoplastą przebadanej genetycznie gałęzi rodu jest Franciszek Rosłonek (ur. ok. 1725), zapewne syn Wojciecha (ur. ok. 1700) i Reginy z domu Buczanowskiej, rodem z Bielawy. Synem Franciszka i Zofii był Maciej (ur. ok. 1750, zm. 1827), żonaty z Marianną Kałuską. Ich z kolei synem był Józef Rosłonek (ur. 1791, zm. 1853), gospodarz z Ostrówca, żonaty z Agnieszką Floriańczyk.

Jan Rosłonek (1915-2014), przedstawiciel przebadanej genetycznie gałęzi rodziny.


Więcej na temat rodziny Rosłonków można znaleźć TU: http://www.roslonki.pl/index.php


WYNIKI TESTU DNA

Wyniki szczegółowego testu DNA (BigY) pokazały, że Rosłonkowie przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a z mutacją końcową BY50754 datowaną na ok. 1600 rok. Dzielą oni tę mutację razem z rodzinami Gawinów i Stanaszków, co jest dowodem na ich historyczne pokrewieństwo. Nieco wcześniejszymi ich krewniakami są również rodziny Jobdów (Kurzawów) i Skibów, mające dość późne nazwiska o charakterze przezwiskowym. Test genetyczny pokazał, że zanim Gawinowie-Rosłonkowie przybyli na ziemię czerską zamieszkiwali bliżej nieokreślone tereny Europy północnej pogranicza Niemiec i Polski (Pomorze Przednie, Meklemburgia, Kaszuby, Wielkopolska), gdzie rozsiedliła się ludność z wcześniejszą mutacją R1a-YP314.

Rodziny wywodzące się z wczesnośredniowiecznej mutacji R1a-YP314


Dotychczasowe ustalenia każą nam zatem dopatrywać się przodków Rosłonków w zgermanizowanym świecie Słowiańszczyzny Połabskiej, co jednak wcale nie wyklucza ich średniowiecznych powiązań z drobną, mazowiecką szlachtą.


Wyniki testu genetycznego w projekcie FTDNA (GRUPA 8A-5) oraz na stronie urzecze.pl (GRUPA 11E). Szczegóły badań genetycznych naszego „klanu” znajdują się TUhttps://urzecze.pl/yp1363/