Gawryszewscy to stara nadwiślańska rodzina ze wsi Las w parafii Zerzeń.

Wyniki testu DNA pokazały, że Gawryszewscy z Lasa przynależą do GRUPY KARPACKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a.
W bazie danych FTDNA znaleziono aż 162 osoby posiadające identyczne wyniki testu 12 markerów, lub też różniących się 1 mutacją od przedstawiciela rodziny Gawryszewskich z Lasa. Przeważały osoby o nazwiskach łacińsko-germańskich wobec znacznie rzadszych słowiańskich.
Niewielka liczba przebadanych markerów nie pozwala na ustalenie bliższych krewniaków genetycznych Krasnodębskich z Ostrówka. Niezbędne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP).