Rodzina Bobiszów, zapisywanych też jako Bobis, wywodziła się z Piotrowic na prawobrzeżnym Urzeczu. Od samego początku nosili oni przydomek Cupryn (Czupryn), nierzadko wpisywany do metryk parafialnych. Przebadana gałąź rodziny to potomkowie Mateusza Bobisza (ur. 1775), żonatego z Marianną Keyzer, córką osadników olęderskich. Mateusz i Marianna osiedlili się w pobliskiej Kępie Glinieckiej w dawnej parafii Góra Kalwaria. Wszystkie linie rodowe w okolicy wywodzą się od ich dwóch synów: Wawrzyńca (ur. 1803) z Kępy Glinieckiej i Adama (ur. 1807) z Piotrowic, którego potomkowie osiedli w Świdrach Małych, Otwocku Wielkim i Nadbrzeżu.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Bobiszów pokazały, że przynależy on do dość rzadkiej w Polsce haplogrupy E1b, określanej przez nas jako GRUPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA. Przodkowie Bobiszów vel Cuprynów być może przybyli w okolice Czerska i Góry Kalwarii jako flisacy (oryle) lub też jako robotnicy sezonowi. Zachodnioeuropejscy krewniacy genetyczni Bobiszów sugerują natomiast, że rodzina  mogła mieć związek z osadnictwem olęderskim z północy, a Bobiszowie są dalekimi potomkami legionistów rzymskich osiadłych w północnych prowincjach Imperium (Fryzja, Wyspy Brytyjskie). W teście uwzględniającym 12 markerów w bazie danych FTDNA znaleziono prawie 60 osób o identycznym lub bardzo podobnym (różnica 1 mutacji) profilu genetycznym. Nosili oni w większości nazwiska anglosaskie i łacińskie (np. Bolla, Brown, Davie, Eaves, Ellison, Garland, Lizzi, Mandel, Mills, Pfaffenroth, Satterwhite, Sheard, Sycamore), a rzadziej tylko słowiańskie (Laszyński, Ossoliński).

Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe. Wymaga to przeprowadzenia dodatkowych badań (określenia konkretnej mutacji SNP).