Chojkowie, zapisywani też jako Chojeccy, to rodzina związana z Ostrówkiem, Jelitami (część Żelawina) w dawnej parafii Góra Kalwaria przynajmniej od XVII wieku. Nazwisko prawdopodobnie ma charakter dość późny, przezwiskowy (chojka, chojak – sosna). Najstarszym przedstawicielem przebadanej gałęzi rodu jest Józef Chojka (ur. ok. 1740), żonaty z Krystyną Paluch i nieznaną z rodowego nazwiska – Magdaleną. Synem Józefa i Magdaleny był Szymon Chojka, urodzony w 1763 w Ostrówku, żonaty z Jadwigą Lorent, prawdopodobnie córką osadników olęderskich.

Wyniki testu DNA Chojków z Ostrówka pokazały, że przynależą oni do  jednej z odmian GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej słowiańską częścią wielkiej haplogrupy R1a, prawdopodobnie spod mutacji L260. Test wskazuje pośrednio na miejscowe, mazowieckie korzenie rodziny lub też migrację ze wschodnich Niemiec (Łużyce), gdzie również pośród zgermanizowanych potomków Słowian licznie występuje mutacja L260.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 630 osób, których profil genetyczny przy porównaniu 12 markerów był podobny do wyniku Chojków z Ostrówka. Na Urzeczu identyczny wynik posiadali Duccy i Borowscy, a prawie taki sam (różnica 1 mutacji) – Rybarczykowie, Laskusowie, Plewkowie, Rechniowie i Kopytowie.
W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny (test R1a-Backbone SNP Pack lub Big-Y).