Rodzina Grzaneckich, zapisywanych pierwotnie jako Grzanka, wywodziła się z nieistniejącej dziś wsi Grzanki koło Gassów w parafii cieciszewskiej (słomczyńskiej). Nazwisko Grzanecki rozpowszechnione jest na lewym brzegu Wisły, natomiast nazwisko Grzanka – w okolicy Karczewa i Nadbrzeża na prawobrzeżnym Urzeczu.

Ród Grzanków pojawił się na Urzeczu prawdopodobnie pod koniec XVI wieku. Znane są trzy główne jego linie: Grzanków („właściwych”), Grzanków-Kielaków i Grzanków-Przewoźników-Pyrków. Przydomek Kielak wywodził się od imienia Kilian (Grzanka) jednego z najstarszych członków rodu. Z czasem przeszedł on także w nazwisko Kielak/Kielakiewicz spotykane w parafii Jazgarzew i Karczew. Przydomek Przewoźnik ma oczywiście związek z wykonywanym przez tę część Grzanków zawodem – przewozem przez Wisłę na wysokości Gassów.

Prawdopodobnie większość członków rodu wywodzi się od wspomnianego Kiliana Grzanki (ok. 1618-1670), który z I-szą żoną miał następujące dzieci: Macieja Grzankę-Kiela (ok. 1642-1683), który ożenił się w 1667 roku z Barbarą Grzywacz wdową po Szymonie, Grzegorza Grzankę-Kielaka (ok. 1645-?), który świadkował na ślubach w 1666, 1667 i 1669 roku, Wawrzyńca Grzankę (ok. 1647-?), który świadkował w 1666 roku, Zofię Grzankę (ok. 1649-?), która w 1671 roku wyszła za mąż za Kazimierza Osękę alias Budnika (na ślubie świadkami są: Paweł Przewoźniczek i Maryna Przewoźnik c. Wojciecha. Jest to jedna z metryk, która potwierdza, że rodzina Grzanków z Grzanek i Przewoźników z Kozłowa stanowiły jedność), Marcina Kielaka (ok. 1651-?), który świadkował na ślubie w 1669 roku, Łucję Grzankę (ok. 1654-?), która w 1675 roku wychodzi za mąż za Wojciecha Osękę.

Kilian Grzanka po śmierci pierwszej żony ożenił się ponownie w 1662 roku z Anną Ptasznik, przy czym nie są znane dzieci z tego związku.

Z rodziny Grzanków-Przewoźników-Pyrków wywodzili się natomiast: Wojciech Przewoźnik, Maciej Grzanka alias Przewoźnik alias Pyrka, Krzysztof Pyrka, atakże Grzegorz Przewoźniczek alias Pyrka. Niewątpliwie zatem rodziny o nazwisku Grzanka, Grzanecki, Pyrka i Kielak (Kielakiewicz), a być może też Bogdan, Kopyt i Gass, w przeszłości stanowiły jedno. Przetestowana gałąź rodziny bezpośrednio wywodzi się od Piotra Grzaneckiego (ur. 1757, zm. 1797) z Habdzina.

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA Grzaneckich z Grzanek pokazały, że przynależą oni do  jednej z odmian GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej słowiańską częścią wielkiej haplogrupy R1a prawdopodobnie spod mutacji L260.  Test wskazuje pośrednio na miejscowe, mazowieckie korzenie rodziny lub też migrację ze wschodnich Niemiec (Łużyce), gdzie tej mutacji również jest dużo pośród zgermanizowanej ludności słowiańskiej.
W bazie danych FTDNA znaleziono 46 osób, których profil genetyczny przy porównaniu 12 markerów był podobny do wyniku Grzaneckich. Nosiły one nazwiska zarówno słowiańskie (Baziak, Bujnicki, Czeszkiewicz, Kocan, Kolbusz, Kołodziej, Lewandowski, Palka, Petrov, Rzemiński, Sogan, Swigon, Węgrzyn, Wysocki), jak i germańskie (Börnn, Friedmann, Kennedy, Kuhl, Plank, Saurer, Svensson, Wolf). Na Urzeczu najbliżsi Grzaneckim są Bogdanowie z Gassów i Kopytowie z Kozłowa i Kopytów.
W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie mutacji (SNP) charakterystycznej dla rodziny Grzaneckich (R1a-Pack lub Big-Y).