Rodzina Grzaneckich, zapisywanych pierwotnie jako Grzanka, wywodziła się z nieistniejącej dziś wsi Grzanki koło Gassów w parafii cieciszewskiej (słomczyńskiej). Nazwisko Grzanecki rozpowszechnione jest na lewym brzegu Wisły, natomiast nazwisko Grzanka – w okolicy Karczewa i Nadbrzeża na prawobrzeżnym Urzeczu.

Ród Grzanków pojawił się na Urzeczu prawdopodobnie pod koniec XVI wieku. Znane są trzy główne jego linie: Grzanków („właściwych”), Grzanków-Kielaków i Grzanków-Przewoźników-Pyrków. Przydomek Kielak wywodził się od imienia Kilian (Grzanka) jednego z najstarszych członków rodu. Z czasem przeszedł on także w nazwisko Kielak/Kielakiewicz spotykane w parafii Jazgarzew i Karczew. Przydomek Przewoźnik ma oczywiście związek z wykonywanym przez tę część Grzanków zawodem – przewozem przez Wisłę na wysokości Gassów.

Prawdopodobnie większość członków rodu wywodzi się od wspomnianego Kiliana Grzanki (ok. 1618-1670), który z I-szą żoną miał następujące dzieci: Macieja Grzankę-Kiela (ok. 1642-1683), który ożenił się w 1667 roku z Barbarą Grzywacz wdową po Szymonie, Grzegorza Grzankę-Kielaka (ok. 1645-?), który świadkował na ślubach w 1666, 1667 i 1669 roku, Wawrzyńca Grzankę (ok. 1647-?), który świadkował w 1666 roku, Zofię Grzankę (ok. 1649-?), która w 1671 roku wyszła za mąż za Kazimierza Osękę alias Budnika (na ślubie świadkami są: Paweł Przewoźniczek i Maryna Przewoźnik c. Wojciecha. Jest to jedna z metryk, która potwierdza, że rodzina Grzanków z Grzanek i Przewoźników z Kozłowa stanowiły jedność), Marcina Kielaka (ok. 1651-?), który świadkował na ślubie w 1669 roku, Łucję Grzankę (ok. 1654-?), która w 1675 roku wychodzi za mąż za Wojciecha Osękę.

Kilian Grzanka po śmierci pierwszej żony ożenił się ponownie w 1662 roku z Anną Ptasznik, przy czym nie są znane dzieci z tego związku.

Z rodziny Grzanków-Przewoźników-Pyrków wywodzili się natomiast: Wojciech Przewoźnik, Maciej Grzanka alias Przewoźnik alias Pyrka, Krzysztof Pyrka, atakże Grzegorz Przewoźniczek alias Pyrka. Niewątpliwie zatem rodziny o nazwisku Grzanka, Grzanecki, Pyrka i Kielak (Kielakiewicz), a być może też Bogdan, Kopyt i Gass, w przeszłości stanowiły jedno. Przetestowana gałąź rodziny bezpośrednio wywodzi się od Piotra Grzaneckiego (ur. 1757, zm. 1797) z Habdzina.

oprac. Danuta Bekalarek