Rodzina Jobdów (Jabdów) wywodzi się z Kępy Glinieckiej (Jelit) w dawnej parafii Góra Kalwaria, z części zwanej Górki (najprawdopodobniej jest to część Żelawina zwana dawniej Grodzisko). W drugiej połowie XVIII wieku mieszkali tam Paweł, Maciej i Stanisław, prawdopodobnie bracia, którzy jako pierwsi używali przydomka Jobda, wywodząc się wcześniej z dość rozrodzonej rodziny Kurzawów. W kolejnych pokoleniach Jobdowie rozeszli się z Kępy Glinieckiej do Otwocka Wielkiego, Łukówca, Dziecinowa i Warszawic.

Samo nazwisko ma charakter późny, przezwiskowy. Powstało od biblijnego imienia Hiob (hebr. iijoib ‘doświadczony przez Boga’) w staropolszczyźnie realizowanym jako Job. Imię to występowało w XV-XVIII w. (np. Job Dobenek, Job Ciborowski, Job Bystram, Job Zakrzewski), także i na Urzeczu (m.in. Job Karaszewski z Powsina).

Święty Job (Kronika Norymberska, 1493)


Późne pojawienie się w źródłach nazwiska Jobda (po raz pierwszy w 1773 roku) sugeruje, że w interesującym nas przypadku nazwisko to nie miało już związku z wystąpieniem pośród przodków imienia Job, ale z potocznym na Mazowszu określeniem w ten sposób człowieka majętnego. W Kalendarzu Krakowskim z 1857 roku („Przysłowia, przypowieści i sposoby mówienia od imion”) możemy odnaleźć stare ludowe przysłowie: „O! to Job”, które oznaczało wielkiego bogacza [‚Job między wschodnimi bogaczami starożytności był jednym z najmajętniejszych’]. Podobnie w „Słowniku Warszawskim” Jana Karłowicza Job jest synonimem wielkiego bogacza. Niewykluczone zatem, że nazwisko Jobda powstało od przezwiska Job-bogacz, odnoszącego się do któregoś z męskich przedstawicieli rodziny Gawinów.

Metryki parafialne wskazują, że owym Jobem-bogaczem był Stanisław Kurzawa (ur. ok. 1730), gospodarz z Glinek. To właśnie jego dzieci: Tomasz Antoni (ur. 1758), Andrzej (1768), Adam (ur. ok. 1770), bliźniaki Krzysztof i Mateusz (ur. 1771), Jan (ur. ok. 1775) oraz Tomasz Stanisław (ur. 1777) określane były niekiedy Jobdami.

Glinki par. Góra Kalwaria, 1758 r. Ślub Stanisława Kurzawy i Marianny Łuczak. Nazwisko pana młodego zostało uzupełnione w późniejszym czasie (prawdopodobnie rodzinę już wtedy określano Kurzawa vel Jobda).


Samo nazwisko Kurzawa (Kurzawski) pojawia się w parafii Góra Kalwaria dopiero pod koniec XVII i na początku XVIII wieku, mając również charakter przezwiskowy. Powszechnie oznaczało ono zamieć, zawieję śnieżną, zadymkę, kurniawę. Dalsze testy pokażą czy wywodzi się ono wprost z rodziny Gawinów, czy też miało „po drodze” jeszcze inne nazwisko przezwiskowe (np. Skiba).

Kępa Gliniecka par. Ostrówek. Akt zgonu Jana Jabdy, syna Stanisława i Marianny (Kurzawów)


Przebadana genetycznie gałąź rodziny wywodzi się od wspomnianego syna Stanisława Kurzawy, Krzysztofa (1771-1853), który w dorosłym życiu używał przydomka Jobda. Około 1803 roku, po ślubie z Marianną Widłak, wyprowadził się on do pobliskich Warszawic, rozpoczynając historię tej rodziny w na tym terenie. Z drugą żoną, Krystyną Danielewską, doczekał się syna Mikołaja (ur. 1826) – bezpośredniego przodka interesującej nas gałęzi rodowej.


WYNIKI TESTU DNA

Wyniki szczegółowego testu DNA pokazały, że Jobdowie (Kurzawowie) przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a z mutacją BY24952 datowaną na ok. 1300 r. Dzielą oni tę mutację razem z rodzinami Gawinów, Rosłonków, Skibów i Stanaszków, co jest dowodem na ich historyczne pokrewieństwo. Nieco bliższymi krewniakami są w tej grupie Gawinowie, Rosłonkowie i Stanaszkowie dzielący jeszcze młodszą mutację BY50754 (datowaną na ok. 1600 r.). Jobdowie (Kurzawowie) nie posiadają tej mutacji. Test genetyczny pokazał ponadto, że zanim Gawinowie-Jobdowie przybyli na ziemię czerską zamieszkiwali bliżej nieokreślone tereny Europy północnej pogranicza Niemiec i Polski (Pomorze Przednie, Meklemburgia, Kaszuby, Wielkopolska), gdzie rozsiedliła się ludność z wcześniejszą mutacją R1a-YP314.

Rodziny wywodzące się z wczesnośredniowiecznej mutacji R1a-YP314


Dotychczasowe ustalenia każą nam zatem dopatrywać się przodków Jobdów w zgermanizowanym świecie Słowiańszczyzny Połabskiej, co jednak wcale nie wyklucza ich średniowiecznych powiązań z drobną, mazowiecką szlachtą.


Wyniki testu genetycznego w projekcie FTDNA (GRUPA 8A-4) oraz na stronie urzecze.pl (GRUPA 11D). Szczegóły badań genetycznych naszego „klanu” znajdują się TUhttps://urzecze.pl/yp1363/