Rodzina Siwaków wywodzi się z nadwiślańskiego Ostrówca w parafii Karczew, gdzie mieszkała przynajmniej od końca XVII wieku, trudniąc się rolnictwem i kołodziejstwem. Najstarszym znanym przodkiem tego rodu był Maciej Siwak (ur. ok. 1720), którego syn Walenty (1747-1827) wraz z żoną Marianną z Dąbrowskich osiedlił się w Karczewie, zaś drugi syn Antoni z małżonką Łucją z Rosłonków pozostał na ojcowiźnie w Ostrówcu, a na starość zamieszkał na Przewozie. Synem tej ostatniej pary był Roch (1815-1892), od którego wywodzi się większość Siwaków w okolicy, w tym również przebadana tu gałąź.

Wyniki testu przedstawiciela rodziny Siwaków z Ostrówca, Przewozu i Karczewa wskazują, że przynależy on do popularnej w Europie Zachodniej haplogrupy R1b określonej tu jako GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (GCG). Można przypuszczać, że osiedlenie się tej rodziny na Łurzycu wiąże się z pierwszą falą osadnictwa olęderskiego z  XVII wieku, a nazwisko – podobnie jak w przypadku Trzaskowskich – ma charakter wtórny, wynikający z procesu polonizacji (np. siwe włosy lub strój).
W bazie danych FTDNA nie znaleziono dotychczas żadnej osoby o identycznych 12 markerach co świadczy, że rodzina była dość rzadka zarówno nad Wisłą, jak i w zachodniej Europie, skąd niewątpliwie przybyła.
W przyszłości niezbędne jest ustalenie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla rodziny Siwaków.