Metryki parafii Jazdów i Wilanów jednoznacznie wskazują, że rodzina Wardeckich silnie związana była ze wsią Siekierki i Czerniaków. W tej pierwszej już w 1740 roku pojawia się wpis dotyczący chrztu Barbary, córki Walentego i Urszuli Wardeckich. Para ta przez kolejne lata, aż do roku 1756 chrzci w sumie 8-ro dzieci, w tym raz bliźnięta. Równolegle odnotowane są wpisy dotyczące prawdopodobnie brata Walentego, Jana Wardeckiego. Jan Wardecki wraz z żoną Katarzyną chrzczą w 1743 roku córkę Mariannę, a w kolejnych latach, aż do 1757 roku mają w sumie 6-ro dzieci. Takie zapisy świadczą o tym, że ojciec Walentego i Jana mógł osiedlić się na terenie Siekierek już na początku XVIII wieku. Z parafii Jazdów pochodzą natomiast zapisy o najstarszych przodkach przebadanej gałęzi rodziny – Walentego i Marianny z domu Koczurek, zamieszkałych w Czerniakowie. Ich synem był Krzysztof (1775-1831), żonaty z Franciszką Osiecką, zaś wnukiem Józef (1853-1914), żonaty z Antoniną Sankowską.

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Wardeckich zakwalifikowały go prawdopodobnie do GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 1, stanowiącej rozległą część indoeuropejskiej haplogrupy R1a spod mutacji M458 i L1029, powszechnie łączonej z ludnością słowiańską, często zgermanizowaną w okresie średniowiecznym na terenach wschodnich Niemiec.
W bazie danych FTDNA znaleziono aż 231 osób o identycznych 12 markerach lub różniących się zaledwie 1 mutacją od profilu Wardeckich z Czerniakowa. Nosili oni przeważnie nazwiska łacińsko-germańskie, wobec mniej licznych słowiańskich.Co ciekawe pośród bliskich krewniaków znaleźli się też i inni uczestnicy naszego projektu – Wiśniewscy z Lasa, leżącego naprzeciw Siekierek. Niewykluczone, że obie te rodziny mają na Urzeczu wspólne korzenie sięgające czasów przed uformowaniem się nazwisk, jakkolwiek wymagałoby to przeprowadzenia dalszych testów polegających na rozpoznaniu konkretnych mutacji (SNP).