Rodzina ta przynajmniej od początku XVIII wieku mieszkała w Nadbrzeżu i Ostrówcu. Najstarszym znanym jej przedstawicielem był Kacper Kozłowski (1774-1824), żonaty z Elżbietą Żubińską (ur. 1777), rodem z Chylic w parafii Piaseczno. Kuzyni Kacpra – Roch i Walenty – związani byli z pałacem w Otwocku Wielkim. Inny krewniak, być może dziadek Kacpra – Andrzej Kozłowski (ur. 1710) – pełnił funkcję administratora Ostrówca i występował niekiedy z tytulaturą nobilis. Wiele zatem wskazuje, że rodzina wywodziła się ze zubożałej szlachty, która licznie zasiliła szeregi bogatych włościan z Urzecza.

Ryc. 1 Gospodarz z Nadbrzeża Wojciech Kozłowski (1867-1954), wnuk Kacpra.


Ryc. 2 Ostrówiec par. Karczew, 1737 r. Świadek Pan Andrzej Kozłowski, administrator Ostrówca.

 

Wyniki testu DNA Y-67 pokazały, że Kozłowscy z Nadbrzeża przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 2, będącej częścią haplogrupy R1a. Test Z280 Pack potwierdził przynależność tej rodziny do subkladu R1a-YP1361 razem z innymi krajanami z Urzecza – Gawinem, Jobdą, Rosłonkiem i Stanaszkiem, a także innymi rodzinami spoza regionu – Dąbrowskimi z okolic Wyszogrodu, Gruszczyńskimi – mieszczanami spod chęcińskiego zamku, Lostowskimi (Lastauskas) z litewskich okolic Mariampola i Levinskovami, potomkami kozaków (być może Polaków o nazwisku Lewiński). Prywatne mutacje (6) Stanaszków leżące poniżej YP1363 dały wynik negatywny. W najbliższej przyszłości należałoby przetestować mutację YP1363 odcinającą próbkę Levinskova (YP1361*) od Dąbrowskiego i Lostowskiego (YP1361>YP1363*). Niezwykle ważny byłby też test Big-Y przedstawiciela tej rodziny, ujawniający nieznane mutacje Kozłowskich, które być może połączyłyby bliżej tę rodzinę z Gawinami, Jobdami, Rosłonkami i Stanaszkami.