Rodzina Waligórów zamieszkiwała od pokoleń w okolicach Chynowa.

Wyniki testu przedstawiciela rodziny Waligórów z Chynowa wskazują, że przynależy on do popularnej w Europie Zachodniej haplogrupy R1b określonej tu jako GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (GCG). Można przypuszczać, że osiedlenie się tej rodziny wiąże się z którąś z fal osadnictwa olęderskiego lub rumunkowego, zaś nazwisko ma charakter wtórny (określa siłę predyspozycje fizyczne przodka).
W przyszłości niezbędne jest ustalenie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla rodziny Waligórów.