Rodzina wywodzi się z Jazgarzewa. Najstarszym znanym przodkiem był Feliks Goździkowski (ur. 1780), mieszkaniec Jazgarzewa.

Wyniki testu DNA Goździkowskich z Jazgarzewa pokazały, że przynależą oni do  jednej z odmian GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej słowiańską częścią wielkiej haplogrupy R1a, prawdopodobnie z mutacją L260. Test wskazuje pośrednio na miejscowe, mazowieckie korzenie rodziny lub też migrację ze wschodnich Niemiec (Łużyce), co jednak potwierdzą dalsze badania.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 200 osób, których profil genetyczny przy porównaniu 12 markerów był zbliżony do wyniku Goździkowskich z Jazgarzewa. W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie mutacji za pomocą testu R1a-Pack lub BigY.