Najwcześniejsze zapiski odnośnie rodziny Kałuskich na terenie Urzecza pochodzą z parafii św. Anny w Wilanowie. Odnoszą się one do Bartłomieja i Zofii, którzy w 1742 roku ochrzcili tu syna Kazimierza. W 1761 roku inny syn Bartłomieja i Zofii Kałuskich z Wilanowa, Paweł, zawarł związek małżeński z Barbarą z Malców i w kolejnych latach para ta ochrzciła aż siedmioro dzieci. W 1766 roku odnotowany jest też Antoni Kałuski (zapewne brat Pawła i Kazimierza), który wraz z żoną Małgorzatą również mieli kilkoro dzieci.

Przebadana linia to potomkowie wspomnianego Pawła Kałuskiego i Barbary z Malców, którym w 1767 roku w Wilanowie urodził się syn Andrzej Feliks, używający w dorosłym życiu wyłącznie drugiego imienia. W 1796 roku ożenił się on z Anastazją Czaykowską. W akcie ślubu zapisano, że oboje pochodzili z Zawad, co dowodzi, że interesująca nas rodzina w niezbyt odległym czasie przeniosła się z Wilanowa do tejże wsi. Feliks Kałuski posiadał liczne potomstwo, w tym Augustyna Jana (ur. 1798, zm. 1831), który podobnie jak ojciec używał wyłącznie drugiego imienia. Zajmował się on ciesielstwem, a w 1821 roku poślubił Magdalenę Kłosównę, z którą miał syna Szczepana. Ten ostatni, z żony Józefy Wiśniewskiej, miał znów syna Franciszka (ur. 1848) męża Marianny z Trzewików, po których pozostało liczne potomstwo, w tym przebadana genetycznie gałąź rodziny.

W 2 poł. XVIII wieku Kałuscy odnotowywani są także w pobliskiej parafii św. Zygmunta w Słomczynie, m.in. w 1783 roku we wsi Kawęczyn mieszka Stanisław Kałuski z żoną Marianną ze Szklarczyków.

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Kałuskich z Wilanowa i Zawad zakwalifikowały go do GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 2, stanowiącej rozległą część indoeuropejskiej haplogrupy R1a spod mutacji M458 i mutacji YP515. W subkladzie tym razem z Kałuskimi są m.in. Bobiński, Kowalski, Kusztelak, Kubasiak, Dobkowski i Schrank z Pomorza Zachodniego (Alt Liepenfier, Neustettin), natomiast z Urzecza – Olszankowie z pobliskich Obórek w parafii Cieciszew (Słomczyn).
Niezbędne jest rozpoznanie młodszych mutacji Kałuskich (leżących poniżej YP515), do czego potrzebne jest przeprowadzenie testu Big-Y lub indywidualne testy wybranych SNPów (m.in. YP1182).