Rodzina Skibów zamieszkiwała okolice wiślanego przewozu w Ostrowie (Ostrówek) i Jelitach (Kępa Gliniecka) w parafii Góra Kalwaria przynajmniej od końca XVII wieku. Część tej rodziny wywodząca się od Augustyna Skiby, nosiła od połowy XVIII wieku nazwisko Augustyniak.

Nowa Jerozolima (Góra Kalwaria), 1679 r. Akt urodzenia Augustyna syna Michała i Heleny (prawdopodobnie Skibów). Brak nazwiska sugeruje jego słabe ugruntowanie.


Ostrów par. Góra Kalwaria, 1729 r. Akt urodzenia Feliksa Jakuba Skiby, syna Augustyna i Zofii. Jego potomkowie nosili nazwisko Augustyniak.


Samo nazwisko ma charakter dość późny, przezwiskowy. Pochodzi od rzeczownika skiba, czyli:

1. podłużny pas pola pomiędzy dwoma bruzdami,

2. cienko skrajany kawałek, np. chleba,

3. żelazo u pługa, lemiesz.

Prawdopodobnie przodkiem rodziny był nieznany z imienia Gawin, Rosłonek lub Stanaszek potocznie nazywany Skibą od wąskiego pasa ziemi, na której gospodarował. Przydomek Skiba nie był dawniej rzadkością, znany jest m.in. z Pomorza, ale też i z Mazowsza (np. u Żerańskich herbu Godziemba, szlachty z ziemi różańskiej).

Ostrów par. Góra Kalwaria, 1694 r. Akt urodzenia Szymona Skiby, syna Jana i Marianny. Najstarsza wzmianka o nazwisku Skiba w tutejszej parafii. Warto zauważyć, że nazwisko zostało dopisane później, co świadczy iż zapewne istniały wątpliwości związane z jego brzmieniem.


Skibowie po raz pierwszy notowani są w parafii Góra Kalwaria w 1694 roku. W Ostrowie (dzisiejszym Ostrówku) urodził się wówczas w Szymon, syn Jana i Marianny. Bratem Jana był Michał Skiba (ur. ok. 1655), protoplasta wszystkich Skibów i Augustyniaków w okolicy. Wcześniej nazwisko nie występuje w parafii, co jasno sugeruje, że brzmiało ono inaczej. Badania genetyczne pokazały, że Skibowie, podobnie jak Stanaszkowie z Żelawina, Jobdowie (Kurzawowie) z Kępy Glinieckiej i Rosłonkowie z pobliskiej wsi Rosłonki (dziś część Ostrówca) są częścią rodziny Gawinów, „nakoniecznej szlachty” herbu Jelita, żyjącej tu od średniowiecza.

Przewóz wiślany z dawnych Jelit (Kępy Glinieckiej) do Góry Kalwarii (zbiory K. Eggert)


Najstarszym przodkiem przebadanej gałęzi rodziny był wspomniany Michał Skiba (ur. ok. 1655), żonaty z Heleną, a potem Jadwigą. Ich synami byli m.in. wspomniany Augustyn (ur. 1679), protoplasta okolicznych Augustyniaków, a także Maciej (ur. 1704), gospodarujący w Ostrowie (Ostrówku). Synem Macieja i Krystyny był z kolei Wojciech (ur. 1734), od którego wywodziła się większość potomków tej rodziny.

Ostrów par. Góra Kalwaria, 1788 r. Akt urodzenia Jana Skiby, syna Wojciecha i Teresy.


Wojciech Skiba z żoną Teresą doczekali się syna Jana (ur. 1788, zm. 1841), żonatego z Marianną Kacprzycką. Ich synem był z kolei Marcin (ur. 1827), który w 1847 roku poślubił daleką krewniaczkę Rozalię Gawin. Przebadana genetycznie gałąź rodziny wywodzi się od potomków Marcina i Rozalii.

Ostrówek, 1847 r. Metryka ślubu Marcina Skiby i Rozalii Gawin. Świadkiem był krewny Marcina – również Marcin Skiba – czynszownik w Moczydłowie, co pokazuje, że nie odrabiał on pańszczyzny. 


Wacław Skiba (ur. 1889), syn Jana i Marianny z Opalińskich, w wojsku pruskim w 1918 r.


WYNIKI TESTU DNA

Wyniki szczegółowego testu DNA pokazały, że Skibowie przynależą do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a z mutacją BY24952 datowaną na ok. 1300 r. Dzielą oni tę mutację razem z rodzinami Gawinów, Jobdów (Kurzawów), Rosłonków i Stanaszków, co jest dowodem na ich historyczne pokrewieństwo. Nieco bliższymi krewniakami są w tej grupie Gawinowie, Rosłonkowie i Stanaszkowie dzielący jeszcze młodszą mutację BY50754 (datowaną na ok. 1600 r.). Skibowie dotychczas nie sprawdzili czy posiadają tę mutację (wymaga to zamówienia testu BigY-500). Test genetyczny pokazał ponadto, że zanim Gawinowie-Skibowie przybyli na ziemię czerską zamieszkiwali bliżej nieokreślone tereny Europy północnej pogranicza Niemiec i Polski (Pomorze Przednie, Meklemburgia, Kaszuby, Wielkopolska), gdzie rozsiedliła się ludność z wcześniejszą mutacją R1a-YP314.

Rodziny wywodzące się z wczesnośredniowiecznej mutacji R1a-YP314


Dotychczasowe ustalenia każą nam zatem dopatrywać się przodków Skibów w zgermanizowanym świecie Słowiańszczyzny Połabskiej, co jednak wcale nie wyklucza ich średniowiecznych powiązań z drobną, mazowiecką szlachtą.


Wyniki testu genetycznego w projekcie FTDNA (GRUPA 8A-4) oraz na stronie urzecze.pl (GRUPA 11D). Szczegóły badań genetycznych naszego „klanu” znajdują się TUhttps://urzecze.pl/yp1363/