Rodzina Kamaciów zamieszkiwała wieś Glinki w dawnej parafii Góra Kalwaria (obecnie Ostrówek) przynajmniej od XVII wieku. Na przestrzeni ostatnich 350 lat nazwisko było zapisywane w różnych wariantach – Kamasz, Kamaszewski i w końcu Kamać. Wydaje się, iż pierwotną formą było nazwisko Kamasz, związane z protoplastą rodu, rzemieślnikiem trudniącym się kamasznictwem (kamasz – dawny but męski, wciągany, z krótką cholewką). Najstarszym znanym przedstawicielem przetestowanej gałęzi rodziny był Jakub (ur. ok. 1740), żonaty z Magdaleną Kurzawą, a potem z Ewą Chodos, mieszkaniec Glinek, Łukówca i Śniadkowa Górnego na Urzeczu. Zmiany miejsca zamieszkania być może związane był z usługami (kamasznictwo), jakie wykonywał. Synem Jakuba był Wit, w swoim czasie sołtys Glinek, używający nazwiska Kamaszewski. Ze związku z Krystyną z Gawinów, miał on dwóch synów, z których pierwszy – Maciej Kamaszewski był ekonomem w Sobiekursku, zaś drugi – Wojciech Kamaszewski – gospodarzem w Glinkach i bezpośrednim przodkiem przebadanej gałęzi rodu.

Wyniki testu DNA pokazały, że Kamaciowie z Glinek przynależą do jednej z odmian GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 1, będącej częścią wielkiej haplogrupy R1a. Wskazuje to pośrednio, że rodzinę raczej należy łączyć z lokalnym (mazowieckim) osadnictwem średniowiecznym, a nie zaś z ludnością napływową (olędrami). Oczywiście nie można wykluczyć, że Figurowie przybyli ze wschodnich Niemiec, gdzie mutacja L1069 była dość rozpowszechniona pośród zgermanizowanej ludności słowiańskiej. Na tym poziomie testu Kamaciowie mają 20 krewniaków, noszących zarówno nazwiska słowiańskie (Aleksandrowic, Babanin, Goerwitz, Jakielek, Mironov, Musinov, Pieczynski, Zagrubski), jak i anglosasko-germańskie (Andersen, Dertinger, Ernest, Kassner, Lehmann, Røren, Thronson, Tuttosi, Tyler, Weingarten).
W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny i łączącej ją z konkretnym regionem.