Od początku XVIII wieku rodzina Wiśniewskich występowała dość licznie po obydwu brzegach Wisły, w szczególności w parafiach Wilanów (wieś Siekierki Duże, Zawady) i Zerzeń (wieś Las). Kolejne testy pokażą, czy mamy do czynienia z jednym wielkim, tyle że rozrodzonym rodem, czy też jedynie ze zbieżnością popularnego w Polsce nazwiska. Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodziny był Tomasz Wiśniewski (ur. 1743, zm. 1812), żonaty z Marianna Wrzosek, który w latach 1803-12 pełnił funkcję sołtysa (wójta) wsi Las. Jego synem był z kolei Marcin (ur. 1784, zm. 1831), gospodarz z Lasa, żonaty z Eleonorą Kuranowską.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Wiśniewskich z Lasa zakwalifikowały go do GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 1, stanowiącej rozległą część indoeuropejskiej haplogrupy R1a spod mutacji M458 i L1029, powszechnie łączonej z ludnością słowiańską, często zgermanizowaną w okresie średniowiecznym na terenach wschodnich Niemiec.
W bazie danych FTDNA znaleziono aż 548 osób o identycznych 12 markerach lub różniących się zaledwie 1 mutacją od profilu Wiśniewskich z Lasa. Nosili oni przeważnie nazwiska łacińsko-germańskie, wobec mniej licznych słowiańskich. Co ciekawe pośród bliskich krewniaków znaleźli się też i inni uczestnicy naszego projektu – Wardeccy z Czerniakowa, Krupińscy z Zawad i Zduńczykowie z Kępy Radwankowskiej. Niewykluczone, że rodziny te mają na Urzeczu wspólne korzenie sięgające czasów przed uformowaniem się nazwisk, jakkolwiek wymagałoby to przeprowadzenia dalszych testów polegających na rozpoznaniu konkretnych mutacji (SNP).