Przodkowie Lempkowskich prawdopodobnie wywodzą się z leżącej nad Wisłą ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, gdzie nazwisko Lemke/Lamka było i jest bardzo popularne. Osiedlenie się tej rodziny na Łurzycu wiąże się niewątpliwie z pierwszą falą osadnictwa olęderskiego, która przypada na wiek XVII. Niewykluczone również, że rodzina Lemke osiadła pod Warszawą w związku z postawieniem w 1670 roku Królewskiej Komory Solnej w Górze Kalwarii, silnie związanej z komorą bydgoską (por. opis Stanaszków z Żelawina – GRUPA 8A).
Najstarszym przodkiem przebadanej gałęzi rodu jest mieszkaniec Ostrówca – Michał Lamkowski (ur. ok. 1680), notowany w 1735 roku. Jego synami są Kazimierz (ur. ok. 1710) i Jan Lemka (ur.ok. 1715) z Otwocka Wielkiego. Ich potomkami są natomiast Jerzy Lemke (ur.1797), żonaty z Anną Dalman, kolonista na Kępie Glinieckiej i Pijarskiej, a także Piotr Lemkowski/Lempkowski (ur. 1807), żonaty z Katarzyną Drzewiecką (Drewicz), osiadły na gospodarstwie w Radwankowie. Właśnie od tego ostatniego pochodzą Lempkowscy, od których pobrano próbkę do badań DNA.

Wyniki testu przedstawiciela rodziny Lempkowskich pokazały, że przynależy on do popularnej w Europie Zachodniej haplogrupy R1b, określonej tu jako GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (GCG).
W bazie danych FTDNA znaleziono aż 428 osób o identycznych 12 markerach, co Lempkowscy z Ostrówca. Nosili oni wyłącznie nazwiska łacińsko-germańskie (Bates, Bell, Bolton, Brooks, Brown, Buchholz, Cooper, Coxon, Eichhorn, Gee,German, Harralson, Harrell, Harris, Inman, Key, Lankston, Leggett, Leinweber, Lewis, Lindfield, Logan, Malonson, Parker, Patterson, Ruger, Ryder, Schultz, Shaffer, Smalling, Smith, Turner, Widner, Wright), zamieszkując w szczególności Europę północno-zachodnią. Warto dodać, że zaledwie jedną mutacją różnił się test innego uczestnika Projektu, pana Prus-Wiśniowskiego z Góry Kalwarii (kit283755).
Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw nie jest możliwe, jako że wymaga rozpoznania konkretnej mutacji (SNP) dla tej rodziny.