Rodzina Ajdackich zamieszkiwała… Nazwisko zapisywano w różnych formach – Ajdacki, Hajdacki, Hajdak. Niewątpliwie wywodziło się ono od węgierskiego słowa „hajduk” oznaczającego w różnym czasie bałkańskiego rozbójnika, szeregowego żołnierza wojsk polskich w XVI-XVII wieku, czy też po prostu lokaja w stroju węgierskim.

Wyniki testu DNA pokazały, że Ajdaccy prawdopodobnie przynależą do GRUPY KARPACKO-DALMACKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a spod mutacji Y2608. Wynik testu znakomicie wpisuje się w etymologię samego nazwiska, niewątpliwie związanego z terenami leżącymi na południe od Polski.
W bazie danych FTDNA znaleziono tylko 8 osób, którzy posiadali identyczne wyniki testu 12 markerów, co przedstawiciel rodziny Ajdackich. Były to wyłącznie osoby o nazwiskach łacińsko-germańskich (Drais, Fette, Garrison, Johnson, Shaffer). Z terenów Urzecza podobny wynik posiadały rodziny Guttów rodem z Brodnicy, Królaków ze Zbytek i Lasa oraz Słowików z Gołkowa koło Piaseczna.
Wyniki testu nie pozwalają na klasyfikację Ajdackich do któregokolwiek z odłamów GRUPY KARPACKO-DALMACKIEJ. Niezbędne jest w tym celu dalsze uszczegółowienia testu polegające na rozpoznaniu konkretnej mutacji SNP.