Rodzina Rutkowskich zamieszkiwała w Czersku przynajmniej od XVIII wieku, przez pokolenia trudniąc się rzemiosłem. Najstarszym znanym przodkiem przebadanej gałęzi rodziny był stolarz czerski Stanisław (ur. ok. 1810), żonaty z Katarzyną z Peciów (Petzów). Jego syn – Szymon Rutkowski (ur. 1839), żonaty z Marianną z Szyszkowskich był stelmachem (kołodziejem), natomiast wnuk – Lucjan Franciszek (ur. 1869, zm. 1931) – cieślą i kołodziejem z Czerska.

Wyniki testu przedstawiciela rodziny Rutkowskich z Czerska pokazały, że przynależy on do popularnej w Europie Zachodniej haplogrupy R1b, określonej tu jako GRUPA CELTYCKO-GERMAŃSKA (GCG). Można przypuszczać, że osiedlenie się tej rodziny na Urzeczu wiąże się z pierwszą falą osadnictwa olęderskiego, która przypada na początki XVII w. Być może pierwotne nazwisko tej rodziny brzmiało Ruth.
W bazie danych FTDNA znaleziono 6 osób o identycznych 12 markerach co Rutkowscy. Nosili oni wyłącznie nazwiska łacińsko-germańskie (Corella, Guthrie, Pile/Pyle, Rich, Evans).
Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest niestety możliwe. Wymaga to przeprowadzenia dodatkowych badań polegających na rozpoznaniu konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla Rutkowskich.