Rodzina Fijków (Fiejków) związana jest z trzema nadwiślańskimi miejscowościami – Ostrówcem, Rosłonkami i Kępą Gliniecką, przy czym niewielki przysiółek Rosłonki jest obecnie integralną (południową) częścią Ostrówca w parafii Karczew, natomiast Kępa Gliniecka jest południowym fragmentem wsi Glinki w parafii Ostrówek.
Na przestrzeni ostatnich 350 lat nazwisko było zapisywane w różnych wariantach, jakkolwiek dominowały formy Fiejka i Fijka. Prawdopodobnie wszystkie gałęzie tej rodziny wywodzą się od mieszkańców Ostrówca – Andrzeja Fieyki (ur. ok. 1600) i jego syna Jana (ur. ok.1630), ożenionego w 1663 roku z Agnieszką Bednarz z parafii Cieciszew.

Jak można się było spodziewać, wyniki testu DNA dwóch przedstawicieli rodzin Fiejków i Fijków okazały się identyczne. Przynależeli oni do GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 1, stanowiącej rozległą część haplogrupy R1a. W bazie danych FTDNA znaleziono 26 osób o identycznych 12 markerach, co Fiejkowie (Fijkowie) z Ostrówca. Nosili oni w zdecydowanej większości nazwiska łacińsko-germańskie (Fink, Guse, Kekatpure, Lall, Lehman, Lofland, Modrey, Mundt, Pytr, Ragam, Rifenbark, Riffenburgh, Rivenburg, Sarkissian, Skogerson, Steinberg, Tafel, Unterberger), wobec nielicznych brzmiących słowiańsko (Rozkosz/ Zieciak, Schramka). Ponadto znaleziono aż 50 osób z Niemiec, Włoch, Węgier, Indii, Rosji, Norwegii, Szwecji i Polski, których profile genetyczne różniły się tylko jedną mutacją (Anghel, Bartz, Benya, Debreczeny, Earle, Gazick, Hoffman, Hommerstad, Janik, Jonsson, Kleiger, Krupinski, Mironov, Nowel, Obidzinski, Pukownik, Runka, Samsonowicz, Savic, Shugart, Skwierczynski, Tarasiuk, Taubar, Tulsyan, Tusl, Tyler, Zsolt).
Uszczegółowienie testu z 12 do 25 i 37 markerów nie ujawniło dotychczas żadnych bliższych krewniaków genetycznych Fijków (Fiejków), co świadczy o dużej rzadkości przebadanego profilu. W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny.