Rodzina Trzochów wywodzi się z Ciszycy, a właściwie z jej części zwanej Kliczyn, w parafii Słomczyn, gdzie mieszkali przynajmniej od połowy XVII wieku. Najstarszym znanym przodkiem był Paweł Trzoch (ur. ok. 1620), który oprócz dwóch córek (Anny i Katarzyny) pozostawił jednego syna – Wawrzyńca (ur. ok. 1650) ożenionego w 1682 roku z Maryną Witówną, rodem z Sobieni na prawobrzeżnym Urzeczu. Wawrzyniec Trzoch, zamieszkały w 1671 roku w Kliczynie, zmarł w dość młodym wieku, toteż Maryna wyszła w 1695 roku powtórnie za mąż  za Józefa Gryglaka. Z tego właśnie powodu jedyny syn Wawrzyńca – Wojciech (ur. ok. 1690) zwany był „Trzochem alias Griglakiem”. W 1716 roku ożenił się on z Barbarą Bogdan z Chabdzina i podobnie jak ojciec gospodarował w Kliczynie. Ich synem był z kolei Wit Trzoch (ur. 1730, zm. 1812), gospodarz we wsi Koło, żonaty z Marianną Gołąbek. Od nich wywodzi się większość rodziny o tym nazwisku w bliższej i dalszej okolicy.

Wyniki 12 markerowego testu DNA pokazały, że Trzochowie przynależą do stosunkowo rzadkiej GRUPY NORMAŃSKIEJ 3, będącej częścią składową północnej haplogrupy I1. W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 1300 krewniaków genetycznych o identycznych 12 markerach (lub z różnicą 1 mutacji) co przedstawiciel Trzochów wywodzących się w szczególności z obszaru północnych Niemiec (Fryzja) i Danii. Przeprowadzone testy mutacji Z140 (charakterystycznej m.in. dla Latoszków) oraz Z60 okazały się negatywne. Dopiero test Big Y potwierdził u Trzochów rzadki subklad Z59>CTS8647 (inna mutacja z tego poziomu to Z2894), do którego przynależy zaledwie kilka osób z Europy Zachodniej (Fueller, Calewaert). Wydaje się zatem, że rodzina Trzochów przybyła na Urzecze – być może razem z Latoszkami – wraz z XVI/XVII-wieczną, pierwszą falą osadnictwa olęderskiego.