Bednarski P., Ciećwierz A., Podwarszawskie Urzecze: wędkarski przewodnik turystyczno-krajoznawczy, Otwock 2016.

Kolberg O., Pieśni ludu polskiego, Warszawa 1857.

Kolberg O., Dzieła wszystkie: Mazowsze, t. 25, cz. II, Wrocław–Poznań 1963a (1886).

Kolberg O., Dzieła Wszystkie: Mazowsze, t. 26, cz. III, Wrocław–Poznań 1963b (1887).

Komosa P., Osiem wieków Cieciszewa, Konstancin-Jeziorna 2013.

Kozłowski K., Lud. Pieśni, podania, baśnie, zwyczaje i przesądy ludu z Mazowsza Czerskiego, wraz z tańcami i melodyami, z. 1-4, Warszawa 1868.

Marchlewski W., Mennonici. Życie codzienne od kuchni, Warszawa 2014.

Piskorz-Branekova E., Stanaszek Ł. M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, red. Alicja Mironiuk-Nikolska, t. 45, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, Wrocław 2015.

Stanaszek Ł. M., Pamiątka z uroczystości odsłonięcia tablic informacyjnych w kościele parafialnym Św. Izydora w Ostrówku, A.D. 15.V.2011 [folder, 400 egz.]

Stanaszek Ł. M., Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą, Warszawa-Czersk 2012, ss. 296.

Stanaszek Ł. M., Nieznane fakty z dziejów powstania i funkcjonowania Królewskiej Komory Solnej w Górze Kalwarii, „Komunikat: biuletyn Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska”, 2012, XXIV/1 (91), s. 7-12.

Stanaszek Ł. M., Łużyce – zapomniany mikroregion etnograficzny nad Wisłą, [w:] Zwierciadło Etnologiczne: Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego, red. K. Piasecki, Szczecin 2012, s. 125-140.

Stanaszek Ł. M., Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny, Warszawa-Czersk 2014, ss. 364.

Stanaszek Ł. M., Elementy krajobrazu kulturowego nadwiślańskiego Urzecza, [w:] Archaeologica Hereditas, red. J. Wysocki, t. 3, Warszawa-Zielona Góra 2014, s. 139-145.

Stanaszek Ł. M., Związki Otwocka z Urzeczem [w:] Polesie, Łurzyce i okolice. Rocznik krajoznawczy, red. P. Ajdacki, R. II, t. I, Otwock 2014, s. 11-25.

Stanaszek Ł. M., Podkarczewskie Urzecze. Gmina Karczew na Urzeczu [w:] Rocznik karczewski. Miasto i Gmina Karczew na Urzeczu, red. M. Trzaskowski, t. I, Karczew 2014, s. 63-88.

Stanaszek Ł. M., Kilka słów o Urzeczu, [w:] Ze śpiewem i tańcem na Urzeczu, Konstancin-Jeziorna 2015, s. 1-9.

Stanaszek Ł. M., Józefów na Urzeczu, „Rocznik Józefowski”, t. 1, red. R. Lewandowski, Józefów 2015, s. 39-56.

Stanaszek Ł. M., Nadwiślańskie Urzecze, Piaseczno 2015 (wiersze dla dzieci).

Stanaszek Ł. M., Proces formowania się mikroregionu na przykładzie Urzecza, [w:] Dialektologia Słowiańska: Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, t. 2, red. D. Rembiszewska, Warszawa 2017, s. 301-314.

Stanaszek Ł. M., Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza, badania genetyczno-genealogiczne, „Rocznik Józefowski”, t. 3, red. R. Lewandowski, Józefów 2018, s. 143-149.

Stanaszek Ł. M., Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza – badania genetyczne i kwerenda genealogiczna, „Komunikat: biuletyn Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska”, 2018, XXX/1(94), s. 14-16.

Stanaszek Ł. M., Jabłońska B., Zespół ludowy URZECZEni, Czersk: TOnZ, 2015 (folder)

Stanaszek Ł. M., Komosa P., Urzecze, [w:] Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny. Przewodnik turystyczny, red. E. Rydel-Piskorska, A. Dzięgielewska, Konstancin-Jeziorna 2015, s. 21-31.

Stanaszek Ł. M., Komosa P., Z wizytą na Urzeczu, [w:] Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny. Przewodnik turystyczny, red. E. Rydel-Piskorska, A. Dzięgielewska, Konstancin-Jeziorna 2015, s. 212-235.

Szałygin J., Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004.