Rodzina Rombel (Rąbel) jest w Polsce stosunkowo nieliczna, łącznie odnotowuje się około 500 przedstawicieli tego nazwiska w Polsce (Rombel – 363, Rąbel 145). W związku z rodzinnymi przekazami o pochodzeniu dwóch braci, którzy mieli przybyć z armią Napoleona Bonapartego do Polski, jeden z przedstawicieli rodziny postanowił zbadać swoje DNA. Równocześnie dokonano badania dostępnych zasobów metrykalnych.
Zgodnie z lustracją Starostwa Latowickiego z roku 1613 jedną z trzech najodleglejszych włók we wsi Toczyska posiadał Piotr z Rąbla (Żrąbla, Żrąbel, z Rąbel). Prawdopodobnie to jeden z protoplastów rodu Romblów. Na podstawie badań dostępnych metryk ustalono, iż przedstawiciele rodziny Rombel mieszkali we wsi Błażejki, Toczyska i Kadzidła w parafii Stoczek Łukowski już w XVIII w. i późnej. Około 1700 roku urodził się, prawdopodobnie prawnuk wspomnianego Piotra, Kazimierz Rombel (+1777), ożeniony ok. 1720 r. z Apolonią, a być może pierwotnie z Agnieszką. Ich najstarsze potomstwo to Ewa (ur. ok. 1722), Marcin (ur. ok. 1727+1782, laboriosus z Toczysk, not. 1772), Grzegorz (1734+1794), następnie urodzeni w Błażejkach: Marianna (1736), Mateusz (ur. ok. 1739), Zofia (1740), Łukasz (1741), Helena (1743), Jadwiga (1745), Marianna (1746), Franciszka (1749), Stanisław (1754), Jakub (1755), Katarzyna (1760). Z wymienionych osób jedynie potomstwo trzech: Marcina (ok. 1727+1782) ożenionego z Jadwigą, Łukasza (ur. 1731, zm. po 1801), żonatego z Katarzyną (1731-1801) oraz od 1801 roku z Klarą Drozd (1747/1755-1814), oraz Grzegorza (1734-1794) ożenionego z Zofią (+1776) zachowało nazwisko i żyje do dnia dzisiejszego. Z najstarszych osób niedopasowanych do drzewa genealogicznego pojawiają się: Marianna Romblowa (1732-1792), która byłaby żoną jednego z najstarszych Romblów. Wydaje się, że nazwisko rodziny Romblów było związane z łanem leśnym, zwanym prawdopodobnie Rąbel, we wsi Toczyska w starostwie latowickim. Na przełomie XVIII-XIX kilku przedstawicieli Romblów pełniło funkcję leśniczego Lasów Narodowych. Badania kolejnych dokumentów starostwa oraz parafii latowickiej mogą potwierdzić wskazaną tezę oraz ustalić ojca czy też dalszego ich przodka. Prawdopodobnie ojciec, dziadek lub pradziadek Kazimierza otrzymali nazwisko Rombel od wykonywania pracy w starostwie latowickim, czyli od rąbania drzewa w puszczy.
Prawie wszyscy obecnie żyjący przedstawiciele rodziny Romblów pochodzą od Grzegorza (ur. 1734) i Łukasza (ur.1731). W większości mieszkali do połowy XIX wieku w okolicy wsi Toczyska, a dopiero w II poł. XIX w. pojawiają się pod Opocznem i Piotrkowem Trybunalskim, jak również w USA. W początkach XX w. część rodziny przeniosła się do Warszawy i w okolice Brześcia n. Bugiem (później zesłani do Kazachstanu, w końcu osiedlili się w Nowej Zelandii). Dopiero po 1945 roku następuje emigracja kolejnej części rodziny za ocean oraz po całej Polsce. Od Łukasza (ur. 1734) pochodzi m. in. Sługa Boża Wanda Róża Niewęgłowska z domu Rombel (1926+1989), natomiast od Grzegorza (ur. 1731) – badany w niniejszym Projekcie przedstawiciel Romblów z Sobień Biskupich. Obecnie główne skupiska rodziny Rombel to powiat Łuków stanowiący gniazdo rodzinne (okolice Stoczka Łukowskiego), gdzie mieszka ich najwięcej (około 70 osób). Stąd emigracja szła na sąsiednie powiaty Siedlce (27), Siedlce miasto (10), Mińsk Mazowiecki (32),Warszawa (35), Otwock (10), Pruszków, Grodzisk Mazowiecki (13), Piaseczno oraz Biała Podlaska. Dość liczne skupisko rodziny Romblów znajduje się na Pomorzu Gdańskim (powiaty Braniewo (14), Pruszcz Gdański (16), Gdańsk (12), Gdynia, Kwidzyn oraz wokół Szczecina (m. in. Goleniów – 12), Częstochowy, Wrocławia i Koła. Z kolei nazwisko Rąbel również wywodzi się z powiatu Łuków (14 osób), skąd emigracja poszła raczej na wschód do powiatu Biała Podlaska (12), Biała Podlaska miasto (5), Siedlce, Siedlce miasto (11), Garwolin (5), Siemiatycze, Hajnówka i Bielsk Podlaski (7). Liczne skupiska rodziny występują też w powiecie Gołdap, Świnoujście (10), Szczecinek (6), Goleniów, Olsztyn, Pruszków (8), Warszawa, Bielsko-Biała (31 osób) i Wrocław. Jak dotąd nie ustalono powiązań przedstawicieli polskiej rodziny Rombel (Rąbel) z odnotowanymi w XVII-XIX w.osobami o nazwisku Rombel w Lotaryngii, Francji, Anglii, Palatynacie oraz Nadrenii.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Romblów z Toczysk pokazały, że przynależy on do GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ 2, będącej „północną”częścią rozpowszechnionej na Niżu Środkowoeuropejskim haplogrupy R1a. Dodatkowy test potwierdził mutację L1280 u tej rodziny.
W ogromnej bazie danych FTDNA znaleziono 7 osób o identycznych 12 markerach co Romblowie (Bhodgamda, Guthrie, Hacklin, Jesk, Miletic, Sanderson, Staniaszek). Co ciekawe ostatnim z wymienionych krewniaków genetycznych jest inny uczestnik naszego Projektu, pan Staniaszek z podkołbielskiego Sępochowa, a więc rejonu bliskiego przodkom Romblów. Aż 66 osoby posiadały natomiast profil genetyczny różniący się od profilu Romblów zaledwie jedną mutacją. Byli to m.in. przedstawiciele rodzin o korzeniach słowiańskich (Abetov, Chuprov, Doliński, Gorny, Gintowt-Dziewiałtowski, Guziewicz, Hatalski, Hristov, Koncevoy, Kozel, Kozłowski, Mitin, Ogłodziński, Pavlicek, Parvanov, Polański, Przeździecki, Stadnyk, Sypniewski, Zalewski) i łacińsko-germańskich (Anderson, Baldwin, Bjerke, Borders, Bornecrantz, Brooks, Chris(t)man, Dashti, Donaldson, Forsman, Glaza, Grande, Gulbransen, Gunnarrud, Gurkan, Hammerberg, Haugen/Hagen, Heath, Holmblad, Isaak, Jenkins, Kabeer, Kashubeck, Kuhlman, Kuross, Lauer, Lerbak, Lien, List, Maeland, Morrison, Myers, Myrheim, Naeshagen, Nelson, Nersveen, Nilsen, Nyhuus, Olson, Peterson, Price, Ramstad, Roeder, Rustad, Shellenberger, Socci, Sonsthagen, Uthus, Vaernes, Viken, Westgard, Whetzel, Wills), wywodzący się z Polski, Czech, Niemiec, Norwegii,Szwecji, Danii, Anglii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Szwajcarii czy też Szwecji.
Wyniki uszczegółowienia testu do 25 markerów pokazały, że w ogromnej bazie danych genetycznych jest tylko jedna rodzina, z którą Romblowie spokrewnieni są bliżej. Byli to Baldwinowie, wywodzący się z Anglii lub Niemiec, których test różnił się zaledwie dwoma mutacjami. Wynik ten wskazuje pośrednio na północno-zachodni kierunek pochodzenia przodków Romblów. Zwiększenie liczby markerów do 37 i 67 nie ujawniło dotychczas żadnych bliskich krewniaków genetycznych tej rodziny w aktualnie dostępnej bazie FTDNA.