Przebadana gałąź rodziny to potomkowie Józefa Boguckiego (ur. 1837), rodem z Wilgi, który po ślubie z Rozalią Czerwińską osiadł w majątku żony w Dziecinowie, zaś po uwłaszczeniu chłopów (1864) w pobliskim Całowaniu.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Boguckich pokazały,że przynależy on do rzadkiej w Polsce haplogrupy H1a, określanej tu roboczo jako GRUPA HINDUSKO-ROMSKA. Przodkowie Boguckich z Dziecinowa prawdopodobnie przybyli na Łurzyce lub bliskie Polesie (Całowanie) z terenów Bałkanów, podobnie jak przedstawiciele grupy „wołoskiej” E1b1b1, a może też i staroeuropejskiej haplogrupy I2a. Być może rodzina przypłynęła Wisłą z południa Polski, jako flisacy (oryle) lub też jako robotnicy sezonowi (tzw. bandosi). Możliwe też, że Boguccy osiedli nad Wisłą jeszcze w średniowieczu, kiedy funkcjonował na tych ziemiach szlak handlowy na Ruś, którym pędzono z południowego-wschodu „wołoskie” bydło. Z czasem rodzina uległa pełnej polonizacji, podobnie zresztą jak większość przedstawicieli haplogrupy H z Europy.
W teście uwzględniającym 12 markerów w bazie danych FTDNA znaleziono 49 osób o identycznych profilach genetycznych (m.in. Ahmad, Burton, Denis, Eberhardt, Graham, Greco, Hite, Ingram, Jewell, Locke/Lock, Markov, Parandjuk, Paskashious, Samuilis, Santoro, Simic, Smith, Tollis, Topalovic,Wunsch, Zarins), w szczególności mieszkańców Wysp Brytyjskich (Anglia, Szkocja), Indii, Bułgarii, Ukrainy. Niewielka liczba przebadanych markerów nie pozwala na ustalenie bliższego lub dalszego pokrewieństwa między wszystkimi w/w rodzinami.