Rodzina Jarosińskich vel Jaroszyńskich piszących się pierwotnie Jaroszko wywodziła się z Leżachowa koło Sieniawy. Tu  mieszkał najstarszy znany ich przodek – bednarz Tomasz Jaroszko z żoną Ewą. Za sprawą właścicieli rozległych dóbr Sieniawskich w połowie XVIII wieku do nadwiślańskiego Wilanowa przybył syn Tomasza i Ewy, Onufry Jaroszko (ur. 1738, zm. 1820) – żołnierz i gracjalista dworski w pałacu wilanowskim. Onufry wraz z żoną Barbarą, doczekał się w Wilanowie czterech synów i czterech córek, przy czym większość jego potomków – w tym także linia przebadana genetycznie – wywodzi się on najstarszego syna – Jana Jarosińskiego (ur. 1779, zm. 1843), żonatego z wilanowianką Agatą Cybulską (1778-1842), maystra profesji szewskiej osiadłego po 1809 roku w zawiślańskim miasteczku Karczewie.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Jarosińskich z Wilanowa i Karczewa pokazały, że przynależy on do dość rzadkiej w Polsce GRUPY STAROEUROPEJSKIEJ (I2a1), będącej częścią znacznie szerszej haplogrupy I. Dalecy przodkowie Jarosińskich prawdopodobnie mieszkali na terenach Bałkanów, w zachodniej części Morza Śródziemnego oraz w Alpach Dynarskich, co dość dobrze koresponduje z pochodzeniem rodziny z terenów Podkarpacia.
W ogromnej bazie danych FTDNA znaleziono aż 157 osób wywodzących się z rozlicznych krajów europejskich o identycznych 12 markerach co przedstawiciel Jarosińskich, natomiast profil jednej osoby (Moczulski z Ostrówca), będącej uczestnikiem naszego projektu, różnił się zaledwie jedną mutacją. Niewielka liczba przebadanych markerów nie pozwala na ustalenie bliższego lub dalszego pokrewieństwa między wspomnianymi wyżej rodzinami.