Paczesni to stara mieszczańska rodzina z Czerska, mieszkająca tu przynajmniej od lat 80. XVIII wieku. Ich nazwisko – notowane w metrykach od 1782 roku – zapisywane jest w dwóch wariantach fonetycznych Pacześny i Paczesny. Wywodziło się ono od staropolskiego słowa pacześ, oznaczającego zgrzebne włókno zrobione z wyczesków konopnych lub lnianych. Przodek mógł zatem zajmować się wyrobem lub sprzedażą „pacześnego płótna” lub też po prostu z upodobaniem takowe nosić. Przebadana linia rodziny wywodzi się od Franciszka Paczesnego (ur. 1760, zm. 1810), mieszczanina czerskiego, mularza, który w 1788 roku był ławnikiem Deputacji Henryka Józefa Ignacego Laskowskiego Sędziego i Podwojewodziego Ziemi Czerskiej.

Wyniki testu DNA pokazały, że Paczesni z Czerska przynależą do dość rzadkiej w Polsce GRUPY NORMAŃSKIEJ 1, będącej częścią składową północnej haplogrupy I1.
W bazie danych FTDNA znaleziono 33 krewniaków genetycznych rodziny Paczesnych o identycznych 12 markerach. Wywodzili się oni przede wszystkim z Polski (Andrus, Daniel, Kozłowski, Kinal, Kuzdzal, Nawrocki, Oziembłowski, Pietruszewski, Pomykalski, Salwa, Skarbek-Kozietulski, Skopec, Szafran, Wnuk, Woliński) i Prus Wschodnich (Bembnista, Burchard, Reck) oraz Węgier. Ponadto odnotowano 14 osób w szczególności z Polski (Ciesielski, Kiepura, Milewski, Sachocki, Smolka, Węgrzynek, Ziobro) i dawnych Prus Wschodnich (Kuessner, Rose), których profile genetyczne różniły się zaledwie jedną mutacją. Co ciekawe bliskimi krewniakami genetycznymi Paczesnych okazali się, wspomniani wyżej, inni uczestnicy naszego projektu, panowie Skarbek-Kozietulski (identyczne 12 markerów) i Węgrzynek (różnica 1 mutacji).
Uszczegółowienie testu do 25 markerów zawęziło grupę krewnych Paczesnych do 6 osób różniących się jedną (Bembnista, Burchard, Johnsen, Kinal, Meller, Pomykalski) i dwoma mutacjami (Kiss, Kurkowski, Kuzdzial, Matz, Nawrocki, Oziembłowski, Pietruszewski, Reck, Salwa, Ziobro),wywodzących się praktycznie wyłącznie z terenów obecnej Polski. Odległość genetyczna pomiędzy Paczesnymi a wspomnianym Węgrzynkiem i Skarbkiem-Kozietulskim uległa natomiast zwiększeniu, co raczej każe wykluczyć bliskie (historyczne) pokrewieństwo tych trzech rodzin.
Dalsze uszczegółowienie testu z 25 do 37 markerów pokazało, że najbliższym krewniakiem Paczesnych jest pan Bembnista, rodem z Nakła, którego profil genetyczny różnił się zaledwie dwiema mutacjami. Ponadto testy 6 osób (Kauspedas, Kurkowski, Kuzdzal, Matz, Meller, Pomykalski) różniły się 4 mutacjami, co również lokuje ich pośród bliskich (średniowiecznych) krewniaków genetycznych Paczesnych.