Rodzina Andrzejewskich (zapisywanych w starszych źródłach jako Jędrzejewscy) przynajmniej od XVIII w. mieszkała w Ostrówcu na prawobrzeżnym Urzeczu. Najstarszym przedstawicielem tego rodu był Franciszek (ur. 1790), żonaty z Marianną z Kosiarków.

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Andrzejewskich z Ostrówca pokazały, że przynależy on do dość rzadkiej w Polsce GRUPY UGROFIŃSKIEJ (N), charakterystycznej dla obszarów wschodniej części Bałtyku. Na podwarszawskie Urzecze Andrzejewscy przybyli być może wraz z pierwszą kolonizacją olęderską z Prus i Pomorza. Niewykluczone też, że są oni potomkami plemion jaćwieskich penetrujących czerskie Mazowsze już od średniowiecza. 
W ogromnej bazie danych FTDNA znaleziono aż 134 osoby o identycznych 12 markerach co przedstawiciel Andrzejewskich. Nosili oni zarówno nazwiska bałtyjskie, łacińsko-germańskie, jak i słowiańskie (m.in. Achtziger, Apschkrum, Baltrusch, Berkhout, Berzins, Bronar, Cedar, Dorall, Dudek, Dulmanis, Freeman, Good, Goraj, Gradek, Kaulins, Kohnke, Korgan, Kuczawski, Lutter, Majowicz, Mann, McArthur, Meisel, Michiejew, Mullen, Namikis, Norvaiša, Parteka, Pisarcik, Praulins, Revenda, Richard, Roots, Sabis, Schweitzer, Skesteris, Smelters, Spooner, Stanley, Ulbik, Wahl, Varsbergs i inne). Krewniakami genetycznymi okazali się również Drewiczowie (Drzewieccy) z Kępy Glinieckiej na Urzeczu. Ich nazwisko ma prawdopodobnie charakter nadrzędny w stosunku do Andrzejewskich/Jędrzejewskich. Ci ostatni są zapewne potomkami, nierozpoznanego póki co genealogicznie, Jędrzeja Drzewieckiego.
Niewielka liczba przebadanych markerów oraz brak oznaczonej mutacji (SNP) nie pozwalają na ustalenie bliższego lub dalszego pokrewieństwa między Andrzejewskimi, a wszystkimi w/w wymienionymi rodzinami.