Najstarszym przedstawicielem przebadanej gałęzi rodu był Łukasz Dąbrowski (ur. ok. 1700), który wraz żoną Katarzyną mieszkał w Bielawie. Ich synem był Szymon urodzony w 1726 roku w Bielawie, który ok. 1755 roku poślubił Agnieszkę. Ich z kolei synem był Walenty (ur. 1758), żonaty z Barbarą Michalczyk, również z Bielawy. Drugim synem Walentego i Barbary Dąbrowskich był Antoni (ur. 1789), którego z kolei żoną została w 1811 roku Katarzyna Przybyła (ur. 1791). Synem Antoniego i Katarzyny był natomiast Paweł (ur. 1823, zm. 1897), żonaty z Agnieszką Sibilską. Syn tej ostatniej pary –Antoni (ur. 1859) poślubił w 1881 roku Katarzynę Młynarczyk z Kępy Okrzewskiej, która to wieś stała się od tej pory nowym gniazdem rodowym Dąbrowskich.

Wyniki testu DNA pokazały, że Dąbrowscy Bielawy i Kępy Okrzewskiej prawdopodobnie przynależą do jednej z odmian GRUPY POŁUDNIOWOBAŁTYCKIEJ, będącej częścią haplogrupy R1a, jakkolwiek wymaga to rozpoznania konkretnej mutacji SNP.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 600 osób o identycznych lub podobnych (różnica 1 mutacji) wynikach testu 12 markerów co przedstawiciel rodziny Dąbrowskich. Na Urzeczu podobny wynik (różnica 1 mutacji) posiadała młynarska rodzina Ejnebergów z Sambodzia. Na tym poziomie testu ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe. Wymaga to uszczegółowienia testu poprzez rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny.