Rodzina Moczulskich mieszkała na dawnej wiślanej skarpie w Ostrówcu przynajmniej od połowy XVIII w. Najstarszym przedstawicielem przebadanej gałęzi rodu był Stanisław Moczulski (1764-1814) oraz jego syn Franciszek (1807-1849).

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Moczulskich z Ostrówca pokazały, że przynależy on do stosunkowo rzadkiej w Polsce GRUPY STAROEUROPEJSKIEJ (I2a), będącej częścią znacznie szerszej haplogrupy I. Przodkowie Moczulskich prawdopodobnie mieszkali na terenach Bałkanów, w zachodniej części Morza Śródziemnego oraz w Alpach Dynarskich.
W ogromnej bazie danych FTDNA znaleziono 21 osób o identycznych 12 markerach co przedstawiciel Moczulskich. Większość z nich nosiła nazwiska słowiańskie z obszaru Polski, Ukrainy i Rosji (Chirkov, Gardocki, Kchashchuk, Klintsov, Kluvanek, Krucik, Radke, Sztukowski, Walijewski, Vasic), a rzadziej łacińsko-germańskie w szczególności z terenów Rumunii i Transylwanii (Byrne, Chumrey, Nicolau, Kerekes, Kukush, Manolescu, Stephan). 
Niewielka liczba przebadanych markerów nie pozwala na ustalenie bliższego lub dalszego pokrewieństwa między wspomnianymi wyżej rodzinami.