Rodzina Rybarczyków była licznie rozsiedlona wzdłuż brzegów Wisły, także na Urzeczu. Ich nazwisko wiązało ich prawdopodobnie z rybakami siedzącymi tu od czasów średniowiecza. Przodkowie przebadanej gałęzi rodu wywodzili się z parafii Mniszew i Magnuszew, jakkolwiek genealogia wymaga gruntownego przebadania.

Wyniki testu DNA Rybarczyków pokazały, że przynależą oni do  jednej z odmian GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej słowiańską częścią wielkiej haplogrupy R1a, prawdopodobnie spod mutacji L260. Test wskazuje pośrednio na miejscowe, mazowieckie korzenie rodziny lub też migrację ze wschodnich Niemiec (Łużyce), gdzie również pośród zgermanizowanych potomków Słowian licznie występuje mutacja L260.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 230 osób, których profil genetyczny przy porównaniu 12 markerów był podobny do wyniku Rybarczyków. Na Urzeczu identyczny wynik posiadali Kopytowie i Laskusowie, a prawie taki sam (różnica 1 mutacji) – Chojkowie, Borowscy i Duccy. W przyszłości niezbędne jest rozpoznanie konkretnej mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny (test R1a-Backbone SNP Pack lub Big-Y).