Kanabusowie to rodzina związana z Urzeczem przynajmniej od 2 połowy XVI wieku. Do przeprowadzenia analizy tego nazwiska niezbędne jest skupienie się najpierw na nazwisku Ząbek/Zębicki. Już w 1663 roku w parafii Cieciszew występuje rodzina Zabków/Zębickich: Łukasz Zębicki s. Wawrzyńca z Chabdzina, Szymon Zębicki s. Jakuba z Koła, Jadwiga Ząbek wdowa po Pawle z Cieciszewa, Jakub Ząbek s. Pawła, Apolonia Ząbek c. Pawła. Tak więc na terenie parafii Cieciszew przed 1663 rokiem mieszkali: Wawrzyniec Zębicki w Chabdzinie, Jakub Zębicki w Kole i Paweł Ząbek w Ciszycy. W związku z tym, że w latach 60-tych XVII wieku rodzina ta jest już na Urzeczu rozrodzona można przypuszczać, że pierwszy ich przodek pojawił się tu w II połowie XVI wieku.

Do 1684 roku nazwisko Kanabus nie występuje na Urzeczu. Nazwisko to pojawia się pierwszy raz w lipcu 1684 roku, w niecały rok po bitwie pod Wiedniem. Apolonia Kanabusówna z Cieciszewa córka Pawła jest świadkową na ślubie Wojciecha Ruckiego z Kozłowa i Maryny Król (podwójnej wdowy: po Krzysztofie Pytka oraz Macieju Małocha). Drugi raz nazwisko to występuje w styczniu 1685 roku kiedy Jakub Ząbek alias Kanabus z Cieciszewa syn Pawła żeni się z Maryną Rybałt (wdową po Krzysztofie Pyzlu synu Macieja). Trzeci raz nazwisko Kanabus pojawia się w lutym 1686 roku, kiedy Apolonia Ząbek alias Kanabus córka Pawła (wyżej już wymieniona) jest również świadkową na ślubie.

Wszystkie trzy wpisy w metrykach cieciszewskich wskazują na to, że nazwisko Kanabus ma charakter przydomkowy być może nadany Jakubowi Ząbkowi po bitwie pod Wiedniem. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Jakub Ząbek alias Kanabus, to żołnierz króla Jana III Sobieskiego, który wraz innymi mieszkańcami Urzecza brał udział w bitwie pod Wiedniem. Jakub bitwę przeżył, po powrocie ożenił się z wdową Maryną Pyzel po poległym pod Wiedniem Krzysztofie Pyzlu, wychowywał ich syna Franciszka Pyzlaka zwanego Zębiczczak oraz miał z Maryną syna Mateusza.

Mateusz Zębicki/Kanabus w 1705 roku ożenił się z Anną Teresą z parafii wilanowskiej i przeniósł się do Powsinka. Synem Mateusza był Józef Kanabus ur ok. 1710 roku, a zmarły w 1771 roku, który miał 3 żony: Zofię, Katarzynę i Małgorzatę. Synem Mateusza i pierwszej żony Zofii był Jędrzej Kanabus ur ok. 1736 roku, zmarły w 1810 roku. Jędrzej Kanabus z Powsinka nosił oryginalny przydomek Szuwara, który wraz z innymi cechami charakterystycznymi dla rodziny Ząbków (silnie rozrodzona w ujściu Sanu do Wisły rodzina flisaków) może wskazywać, że była to rodzina zajmująca się od pokoleń właśnie flisactwem. Znanymi osobami z rodziny Kanabusów był Henryk Kanabus, zarządca domu rodziny Branickich z Wilanowa i jego żona Anastazja, niania dzieci Branickich oraz współcześnie żyjący Krzysztof Kanabus, znany i ceniony regionalista z Urzecza, autor wielu artykułów o wydarzeniach historycznych związanych z Wilanowem i jego okolicami.

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA pokazały, że Kanabusowie przynależą do jednej z odmian GRUPY SŁOWIAŃSKIEJ 1, będącej częścią wielkiej haplogrupy R1a. Wskazuje to pośrednio, że rodzinę raczej należy łączyć z lokalnym (mazowieckim) osadnictwem średniowiecznym, a nie zaś z ludnością napływową (olędrami), czy tym bardziej Turkami, bo i takie legendy krążyły wokół tej familii. Oczywiście nie można wykluczyć, że Kanabusowie przybyli ze wschodnich Niemiec, gdzie mutacja L1069 była dość rozpowszechniona pośród zgermanizowanej ludności słowiańskiej.
W bazie danych FTDNA znaleziono ponad 550 osób o identycznych 12 markerach lub też różniących się 1 mutacją od Kanabusów. Nosili oni nazwiska zarówno słowiańskie, jak i łacińsko-germańskie. Na Urzeczu identyczny wynik posiadali Krupińscy z Zawad, a także różniący się zaledwie 1 mutacją –  Kłosowie z Powsina oraz Gawryszewscy, Figurowie i Wiśniewscy z Lasa. Wszyscy być może wywodzili się z tego samego nadwiślańskiego „pnia” rodowego niewątpliwie o średniowiecznej metryce.
Ustalenie bliższych pokrewieństw z w/w rodzinami nie jest możliwe na tym poziomie testu, dlatego też w przyszłości niezbędne jest rozpoznanie mutacji (SNP) charakterystycznej dla tej rodziny.