Wszyscy potomkowie badanej gałęzi rodziny wywodzą się od zubożałego szlachcica z parafii Służew – Jana Borowskiego (ur. ok. 1680), który wraz z drugą żoną Marianną Modzelowską założył w 1717 roku rodzinę w Brześcach w parafii Cieciszew. Trzy główne linie rodowe z Brześców i Podłęcza pochodzą od wnuków Jana ze Służewa – Antoniego (ur. 1755), Wojciecha (ur. 1763) i Jana (ur. 1765) – sołtysa (wójta) wsi Brześce w latach 1809-21.

Wyniki testu Y-111 Borowskich ze Służewa i Brześców pokazały, że rodzina przynależy do GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej jedną z ważniejszych części wielkiej haplogrupy R1a. Test Big-Y określił najmłodszą mutację Borowskich jako YP3927. Razem z nimi dzielą ją jeszcze Konarscy i Pustelnikowie, a pochodnymi rodzinami z młodszej gałązki (YP3927>YP4772) są Dmochowscy, Roguscy i Sporzyńscy.
Na Urzeczu identyczny wynik posiadali Duccy i Chojkowie, a prawie taki sam (różnica 1 mutacji) – Rybarczykowie, Laskusowie, Plewkowie, Rechniowie i Kopytowie.