Rodzina Bogdanów mieszkała na Urzeczu przynajmniej od XVI wieku, a najpewniej już od czasów średniowiecznych. Metryki parafii Cieciszew z połowy XVII wieku odnotowują tak wielu ich potomków, że posługują się oni już w tym czasie dla wzajemnego odróżnienia specyficznymi przydomkami. W Sosnce mieszka dwóch Janów Bogdanów, z których jeden nosi przydomek Jakubowicz (od swego ojca Jakuba), a drugi – Witowicz (od ojca Wita). W Kozłowie mieszka Wojciech Bogdan z żoną Reginą oraz drugi Wojciech Bogdan zwany Magdziarz z żoną Jadwigą, zwany później Magdziarz Góźdź (prawdopodobnie po przeniesieniu się do wsi Goździe). Ponadto w Kozłowie Wielkim mieszka Marcin Bogdan zwany Krawczyk. Można zatem z dużą pewnością przyjąć, że współcześni Bogdanowie, Magdziarzowie i Krawczykowie z tych okolic to jedna rodzina.

Najstarsze imiona przodków rodziny Bogdan z parafii cieciszewskiej to: Jakub, Wit, Maciej, Wawrzyniec, Andrzej i Wojciech. Do końca XVII wieku licznie rozrodzone rodziny Bogdanów zamieszkują głównie Sosnkę, prawdopodobnie ich pierwotne gniazdo rodzinne, następnie Kozłów Wielki oraz Chabdzin. Na początku XVIII wieku Bodanowie migrują do Gassów, Cieciszewa, Opaczy i Obórek. Tak liczne rozrodzenie powoduje, że prawie co roku odbywa się jakiś ślub członka rodziny Bogdanów lub Bogdanowie są świadkami na ślubach innych rodzin. W ciągu 57 lat prowadzenia metryk (1660-1717) naliczono 41 związków małżeńskich członków tej rodziny oraz 83 razy Bogdanowie występowali jako świadkowie na ślubach. Świadczy to o bardzo dawnym zakorzenieniu się tej rodziny na Urzeczu, a także o poważaniu jakim się tu cieszyli.

Jak już wspomniano Bogdanowie w drugiej połowie XVII wieku wchodzą w liczne związki małżeńskie, m.in. z Kosteckimi, Wawrzełowskimi, Bonieckimi, Łebkowskimi, Włodarczykami, Bystrowskimi, Trzochami czy Knyzami. Pierwsza metryka z nazwiskiem Bogdan odnosi się do związku małżeńskiego zawartego 16 listopada 1660 roku pomiędzy Pawłem Kłosem z Okrzeszyna (być może Alberta Klossa, zarządcy dóbr królewskich Okrzeszyn w 1580 roku) a Katarzyną Bogdan córką Jana z Sosnki. Można także zauważyć, że większą popularnością cieszą się związki małżeńskie Bogdanów z członkami rodziny Cynak/Cinak, niemniej odnotowane są liczne mariaże z innymi rodzinami, jak: Król, Kowalik, Gas, Kowek, Kempka, Kraska, Pyrak, Mascik, Rybak (pierwotnieRybałt), Sarna, Pytka, Lachor, Stalmach, Sobenka, Góźdź, Spinkówna, Komoszonka, Kwasówna, Kotówna, Kopyt, Baranówna, Magdziarz, Koza czy Trepka. Zapewne niejedno z tych miejscowych nazwisk (czy raczej przezwisk) ma wspólny rodowód z Bogdanami.

Pod koniec XVIII wieku na terenie parafii Słomczyn zamieszkuje 5 rodzin o nazwisku Bogdan: 1) Marcin Bogdan i Brygida z d. Świerczyńska – w Cieciszewie, 2) Piotr Bogdan i Agnieszka z d. Jaroń/Jaros – w Opaczy, 3) Maciej (lub Mateusz) Bogdan i Katarzyna z d. Baran –w Kopytach, 4) Walenty Bogdan i Barbara z d. Lisiewska – w Kole, 5) Szymon Bogdan i Łucja z d. Pindelska – w Piaskach. Ostatnia z wymienionych rodzin jest najprawdopodobniej bezpośrednio związana z  przebadaną genetycznie linią Bogdanów. Szymon Bogdan żyjącyw latach ok. 1768-1800 był bratem (mniej prawdopodobne, że ojcem) Kacpra Bogdana żyjącego w latach ok. 1780-1841. Szymon i Łucja Bogdanowie mieli czworo dzieci: w 1792 r. Mariannę (wyszła za mąż za Anastazego Ślązaka), w 1796 r. Antoniego, w 1798 r. Antoninę i w 1799 r. Marcina (ożenił się z Marianną z Kulczyków). Najmłodszy syn Szymona i Łucji –Marcin – był w dobrych relacjach z Kacprem Bogdanem, prawdopodobnie jego stryjem (był świadkiem na ślubie jego córki Franciszki). Takie dobre relacje utrzymywane były również z Tomaszem Magdziarzem, zapewne potomkiem Wojciecha Bogdana-Magdziarza z Kozłowa Wielkiego (później Goździa). Kacper Bogdan na początku XIX wieku ożenił się z Agnieszką z d. Gawrylak, z którą miał dwójkę dzieci: Jana (ur. 1815) i Franciszkę (ur. 1818). Jan ożenił się w 1842 roku z Józefą z d. Mucha z Cieciszewa i przeniósł się do Gassów. Tu też rodziły się jego dzieci, w tym przodek przebadanej genetycznie linii – Kazimierz (ur.1867).

oprac. Danuta Bekalarek