Rodzina Bogdanów mieszkała na Urzeczu przynajmniej od XVI wieku, a najpewniej już od czasów średniowiecznych. Metryki parafii Cieciszew z połowy XVII wieku odnotowują tak wielu ich potomków, że posługują się oni już w tym czasie dla wzajemnego odróżnienia specyficznymi przydomkami. W Sosnce mieszka dwóch Janów Bogdanów, z których jeden nosi przydomek Jakubowicz (od swego ojca Jakuba), a drugi – Witowicz (od ojca Wita). W Kozłowie mieszka Wojciech Bogdan z żoną Reginą oraz drugi Wojciech Bogdan zwany Magdziarz z żoną Jadwigą, zwany później Magdziarz Góźdź (prawdopodobnie po przeniesieniu się do wsi Goździe). Ponadto w Kozłowie Wielkim mieszka Marcin Bogdan zwany Krawczyk. Można zatem z dużą pewnością przyjąć, że współcześni Bogdanowie, Magdziarzowie i Krawczykowie z tych okolic to jedna rodzina.

Najstarsze imiona przodków rodziny Bogdan z parafii cieciszewskiej to: Jakub, Wit, Maciej, Wawrzyniec, Andrzej i Wojciech. Do końca XVII wieku licznie rozrodzone rodziny Bogdanów zamieszkują głównie Sosnkę, prawdopodobnie ich pierwotne gniazdo rodzinne, następnie Kozłów Wielki oraz Chabdzin. Na początku XVIII wieku Bodanowie migrują do Gassów, Cieciszewa, Opaczy i Obórek. Tak liczne rozrodzenie powoduje, że prawie co roku odbywa się jakiś ślub członka rodziny Bogdanów lub Bogdanowie są świadkami na ślubach innych rodzin. W ciągu 57 lat prowadzenia metryk (1660-1717) naliczono 41 związków małżeńskich członków tej rodziny oraz 83 razy Bogdanowie występowali jako świadkowie na ślubach. Świadczy to o bardzo dawnym zakorzenieniu się tej rodziny na Urzeczu, a także o poważaniu jakim się tu cieszyli.

Jak już wspomniano Bogdanowie w drugiej połowie XVII wieku wchodzą w liczne związki małżeńskie, m.in. z Kosteckimi, Wawrzełowskimi, Bonieckimi, Łebkowskimi, Włodarczykami, Bystrowskimi, Trzochami czy Knyzami. Pierwsza metryka z nazwiskiem Bogdan odnosi się do związku małżeńskiego zawartego 16 listopada 1660 roku pomiędzy Pawłem Kłosem z Okrzeszyna (być może Alberta Klossa, zarządcy dóbr królewskich Okrzeszyn w 1580 roku) a Katarzyną Bogdan córką Jana z Sosnki. Można także zauważyć, że większą popularnością cieszą się związki małżeńskie Bogdanów z członkami rodziny Cynak/Cinak, niemniej odnotowane są liczne mariaże z innymi rodzinami, jak: Król, Kowalik, Gas, Kowek, Kempka, Kraska, Pyrak, Mascik, Rybak (pierwotnieRybałt), Sarna, Pytka, Lachor, Stalmach, Sobenka, Góźdź, Spinkówna, Komoszonka, Kwasówna, Kotówna, Kopyt, Baranówna, Magdziarz, Koza czy Trepka. Zapewne niejedno z tych miejscowych nazwisk (czy raczej przezwisk) ma wspólny rodowód z Bogdanami.

Pod koniec XVIII wieku na terenie parafii Słomczyn zamieszkuje 5 rodzin o nazwisku Bogdan: 1) Marcin Bogdan i Brygida z d. Świerczyńska – w Cieciszewie, 2) Piotr Bogdan i Agnieszka z d. Jaroń/Jaros – w Opaczy, 3) Maciej (lub Mateusz) Bogdan i Katarzyna z d. Baran –w Kopytach, 4) Walenty Bogdan i Barbara z d. Lisiewska – w Kole, 5) Szymon Bogdan i Łucja z d. Pindelska – w Piaskach. Ostatnia z wymienionych rodzin jest najprawdopodobniej bezpośrednio związana z  przebadaną genetycznie linią Bogdanów. Szymon Bogdan żyjącyw latach ok. 1768-1800 był bratem (mniej prawdopodobne, że ojcem) Kacpra Bogdana żyjącego w latach ok. 1780-1841. Szymon i Łucja Bogdanowie mieli czworo dzieci: w 1792 r. Mariannę (wyszła za mąż za Anastazego Ślązaka), w 1796 r. Antoniego, w 1798 r. Antoninę i w 1799 r. Marcina (ożenił się z Marianną z Kulczyków). Najmłodszy syn Szymona i Łucji –Marcin – był w dobrych relacjach z Kacprem Bogdanem, prawdopodobnie jego stryjem (był świadkiem na ślubie jego córki Franciszki). Takie dobre relacje utrzymywane były również z Tomaszem Magdziarzem, zapewne potomkiem Wojciecha Bogdana-Magdziarza z Kozłowa Wielkiego (później Goździa). Kacper Bogdan na początku XIX wieku ożenił się z Agnieszką z d. Gawrylak, z którą miał dwójkę dzieci: Jana (ur. 1815) i Franciszkę (ur. 1818). Jan ożenił się w 1842 roku z Józefą z d. Mucha z Cieciszewa i przeniósł się do Gassów. Tu też rodziły się jego dzieci, w tym przodek przebadanej genetycznie linii – Kazimierz (ur.1867).

oprac. Danuta Bekalarek

Wyniki testu DNA przedstawiciela rodziny Bogdanów pokazały, że przynależy on do jednej z odmian GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, będącej słowiańską częścią wielkiej haplogrupy R1a, najprawdopodobniej spod mutacji L260. Test wskazuje pośrednio na miejscowe, mazowieckie korzenie rodziny lub też migrację ze wschodnich Niemiec (Łużyce), co jednak potwierdzą dalsze badania (ustalenie konkretnej mutacji SNP).
W bazie danych FTDNA znaleziono tylko kilkanaście osób (o nazwiskach Baziak, Borowski, Dziewit, Kolbusz, Kołodziej, Makulov, Myers, Palka, Rzemiński, Węgrzyn, Wolf, Wysocki), których profile genetyczne przy porównaniu 12 markerów różniły się zaledwie 1 mutacją, co niewątpliwie wskazuje na rzadkość (archaiczność) przebadanej rodziny. W przyszłości niezbędne jest uszczegółowienie testu (R1a-Pack lub BigY).